Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Uzraudzības pārbaude (SREP)

Uzraugi novērtē riskus, kas apdraud bankas, un pārbauda, vai bankas veikušas visus nepieciešamos pasākumus, lai pienācīgi pārvaldītu šos riskus. Šo procesu dēvē par uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesu (Supervisory Review and Evaluation Process; SREP) un tā mērķis ir dot iespēju nepārtraukti veikt konsekventu banku riska profilu novērtējumu un pieņemt lēmumus par nepieciešamajiem uzraudzības pasākumiem.

Kas ir SREP?

SREP rezultāti

2023. gada SREP apkopotie rezultāti

Reizi gadā mēs publicējam kopsavilkumu par visu mūsu tieši uzraudzīto banku SREP rezultātiem.

Vairāk
2. pīlāra prasības (Pillar 2 requirement; P2R)

Mēs nosakām, kāds kapitāla apmērs katrai uzraudzītajai bankai nepieciešams tai piemītošo risku segšanai.

Vairāk
2. pīlāra norādes (Pillar 2 Guidance; P2G)

Mēs sagaidām, lai bankas nodrošinātu pietiekamu kapitāla apjomu, kas ļautu tām pārvarēt krīzes situācijas.

Vairāk

Kā mēs veicam SREP?

Uzraugi izmanto vienotu metodoloģiju un harmonizētu instrumentu kopumu, lai nodrošinātu konsekventu banku novērtējumu. Uzmanība tiek pievērsta banku uzņēmējdarbības modeļiem, iekšējai pārvaldībai, kapitāla riskiem un likviditātes riskiem.

Vairāk

Uzņēmējdarbības modelis

Uzraugi analizē bankas uzņēmējdarbības modeli, lai labāk izprastu tās svarīgākās darbības un uzņēmējdarbības jomas, vidi, kurā tā darbojas, un galvenos ievainojamības aspektus.

Vairāk

Iekšējā pārvaldība

Uzraugi rūpīgi pārbauda, kā banka tiek vadīta, pievēršot uzmanību vadošajiem darbiniekiem, funkcijām, pārvaldes struktūrām un komitejām.

Vairāk

Kapitāla riski

Uzraugi novērtē četras risku kategorijas – kredītrisku, tirgus risku, netirdzniecības portfeļa procentu likmju risku un darbības risku.

Vairāk

Likviditātes riski

Uzraugi novērtē bankas spēju apmierināt ārkārtas nepieciešamību pēc skaidrās naudas, piemēram, ekonomiskas nenoteiktības apstākļos, kad noguldītāji var izņemt daudz vairāk naudas nekā parasti.

Vairāk

Kāds būs rītdienas SREP?

Mūsu darba mērķis ir saglabāt Eiropas lielāko banku drošību. Bet vide, kurā strādājam, kļūst arvien sarežģītāka, un parādās jauni riski. Šādu izaicinājumu apstākļos esam veikuši pasākumus, lai arī turpmāk nodrošinātu SREP procesa efektivitāti un pietiekamu elastību.

Uzziniet, kādas pārmaiņas mēs ieviešam SREP

Kāda informācija tiek izmantota SREP?

Stresa testi

Lai jau agrīnā SREP posmā apzinātu un ņemtu vērā banku ievainojamības aspektus, uzraugi izmanto stresa testus.

Vairāk
Uzraudzības prioritātes

Katru gadu ECB banku uzraudzības jomā iezīmē savas uzraudzības prioritātes, kas nākamajā gadā nosaka SREP virzību.

Vairāk
Risku novērtējums

Katru gadu ECB banku uzraudzības jomā apzina un novērtē riskus, kas apdraud bankas, lai konstatētu jomas, kurām jāpievērš pastiprināta uzmanība.

Vairāk

Visas šīs sadaļas lapas

Trauksmes celšana