SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Fortegnelse over banker under tilsyn

ECB fører en fortegnelse over alle signifikante banker under ECB's direkte tilsyn (del A) og mindre signifikante banker, der er under ECB's indirekte tilsyn (del B). I del B er mindre signifikante banker, der klassificeres som ("high-impact less significant banks") markeret med "(HI)".

Fortegnelsen over enheder under tilsyn opdateres regelmæssigt og afspejler alle afgørelser om bankers signifikans, som er trådt i kraft før den relevante skæringsdato.

Antal banker under ECB's direkte tilsyn: 112
Tidligere fortegnelser over alle enheder under tilsyn

Indledning til fortegnelsen (inkl. dens retsgrundlag)

Ændringer i signifikansstatus

ECB gennemgår hvert år signifikansstatus for alle banker, der er under det europæiske banktilsyn. Desuden udfører ECB ad hoc-vurderinger i løbet af året, når det er nødvendigt, fx ved udstedelse eller inddragelse af tilladelser (banklicenser), eller når der sker ændringer i en koncernstruktur.

Kriterier for fastsættelse af signifikans

Årlig gennemgang

Tidligere årlige gennemgange

Forskellige enheder under tilsyn

I SSM-rammeforordningen omtales de forskellige typer af enheder under tilsyn som:

  • kreditinstitutter, der er etableret i de deltagende medlemsstater
  • finansielle holdingselskaber, der er etableret i de deltagende medlemsstater
  • blandede finansielle holdingselskaber, der er etableret i de deltagende medlemsstater
  • filialer etableret i de deltagende medlemsstater af kreditinstitutter, som er etableret i ikke-deltagende medlemsstater.

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing