Menu

Fortegnelse over banker under tilsyn

ECB fører en fortegnelse over alle signifikante banker under ECB's direkte tilsyn og mindre signifikante banker, der er under ECB's indirekte tilsyn.

Fortegnelsen over enheder under tilsyn opdateres regelmæssigt og afspejler alle afgørelser om bankers signifikans, som er trådt i kraft før den relevante skæringsdato.

Antal banker under ECB's direkte tilsyn: 114

Fortegnelse over alle enheder under tilsyn (skæringsdato for ændringer: 1. juli 2021)
Ændringer siden sidste opdatering
Tidligere fortegnelser over alle enheder under tilsyn

Indledning til fortegnelsen (inkl. dens retsgrundlag)

ECB gennemgår hvert år signifikansstatus for alle banker, der er under det europæiske banktilsyn. Desuden udfører ECB ad hoc-vurderinger i løbet af året, når det er nødvendigt, fx ved udstedelse eller inddragelse af tilladelser (banklicenser), eller når der sker ændringer i en koncernstruktur.

Kriterier for fastsættelse af signifikans

Den årlige gennemgang i 2020 resulterede i følgende ændringer i fortegnelsen over signifikante enheder:

  • To nye banker blev klassificeret som signifikante: LP Group B.V. fra Holland opfyldte størrelseskriteriet (over 30 mia. euro i aktiver), og Agri Europe Cyprus Limited blev en af de tre mest signifikante banker i Slovenien.
  • For tre banker, som allerede var signifikante, ændrede grundlaget for deres status som signifikant sig, idet to af bankerne nu opfylder størrelseskriteriet, og en af dem nu har betydelig grænseoverskridende aktivitet.

Nærmere oplysninger om ændringerne som følge af den årlige gennemgang

Ud over de ændringer, der var foranlediget af den årlige gennemgang, blev fem bulgarske banker og otte kroatiske banker for nylig klassificeret som signifikante. Dette var en følge af Bulgariens og Kroatiens tilslutning til det europæiske banktilsyn i 2020. Ydermere medførte en metodologisk ændring, som skal undgå dobbelttælling, at tre banker blev fjernet fra fortegnelsen over signifikante banker.

Forskellige enheder under tilsyn

I SSM-rammeforordningen omtales de forskellige typer af enheder under tilsyn som:

  • kreditinstitutter, der er etableret i de deltagende medlemsstater
  • finansielle holdingselskaber, der er etableret i de deltagende medlemsstater
  • blandede finansielle holdingselskaber, der er etableret i de deltagende medlemsstater
  • filialer etableret i de deltagende medlemsstater af kreditinstitutter, som er etableret i ikke-deltagende medlemsstater.