SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Tilsynskontrol (SREP)

Tilsynsmyndighederne vurderer bankernes risici og kontrollerer, at de er i stand til at håndtere disse risici korrekt. Dette kaldes tilsynskontrol- og vurderingsprocessen eller SREP (Supervisory Review and Evaluation Process). Formålet med denne proces er at gøre det muligt at foretage en ensartet vurdering af bankernes risikoprofiler og at træffe afgørelser om nødvendige tilsynsforanstaltninger.

Hvad er SREP?

Resultaterne af SREP

Samlede resultater af SREP i 2023

En gang om året offentliggør vi en sammenfatning af SREP-resultaterne for de banker, som vi fører direkte tilsyn med.

Læs mere
Søjle 2-krav (P2R)

Vi specificerer, hvor store kapitalbeholdninger den enkelte bank under tilsyn skal have for at dække sine risici.

Læs mere
Søjle 2-vejledning (P2G)

Vi forventer, at bankerne holder nok kapital til at modstå stress.

Læs mere

Hvordan gennemføres SREP?

Tilsynsmyndighederne bruger de samme metoder og en række harmoniserede værktøjer til at foretage en ensartet vurdering af bankerne. De fokuserer på bankernes forretningsmodeller, interne ledelse og risici for kapital og likviditet.

Læs mere

Forretningsmodel

Tilsynsmyndighederne analyserer bankens forretningsmodel for bedre at kunne forstå dens primære aktiviteter og forretningsområder, det miljø, den virker i, og dens største svagheder.

Læs mere

Intern ledelse

Her ser tilsynsmyndighederne nærmere på bankens drift ved at undersøge dens nøglepersoner, funktioner, ledelsesorganer og udvalg.

Læs mere

Risici for kapitalen

Tilsynsmyndighederne vurderer fire risikokategorier, nemlig kreditrisiko, markedsrisiko, renterisiko uden for handelsbeholdningen og operationel risiko.

Læs mere

Risici for likviditeten

Tilsynsmyndighederne vurderer bankens ad hoc-kontantbehov, fx på tidspunkter med økonomisk usikkerhed, hvor indskyderne måske hæver flere penge, end de plejer.

Læs mere

SREP i fremtiden

Vi arbejder for, at Europas største banker også skal være sikre i fremtiden. De betingelser, vi arbejder under, bliver dog mere og mere komplekse, og der opstår hele tide nye risici. Som følge af disse udfordringer har vi foretaget nogle ændringer for at sikre, at SREP-processen fortsat kan være effektiv og tilstrækkelig fleksibel.

Få mere at vide om, hvordan vi ændrer SREP

Hvad ligger der til grund for SREP?

Stresstest

Tilsynsmyndighederne anvender stresstest til at identificere og imødegå bankernes svagheder tidligt i SREP-processen.

Læs mere
Tilsynsprioriteter

Hver år fastsætter ECB Banktilsyn sine tilsynsprioriteter, der anvendes som retningslinjer for SREP det kommende år.

Læs mere
Risikovurdering

For at fastlægge fokusområderne for SREP identificerer og vurderer ECB Banktilsyn hvert år bankernes risici.

Læs mere

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing