SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Håndhævelse

Hvis en signifikant bank ikke overholder de tilsynsmæssige krav eller de tilsynsforanstaltninger, der er vedtaget i en ECB-afgørelse, kan ECB, alt efter overtrædelsen, pålægge håndhævelsesforanstaltninger og/eller effektive sanktioner, der står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har en afskrækkende virkning (læs mere om sanktioner på webstedet om tilsynssanktioner).

Formålet med håndhævelsesforanstaltningerne er at tvinge banker under tilsyn til at overholde de tilsynsmæssige krav, der er fastlagt i tilsynsafgørelser eller forordninger. Det er kun muligt at træffe disse foranstaltninger i tilfælde af vedvarende overtrædelser.

Hvilke håndhævelsesforanstaltninger kan ECB træffe?

Tvangsbøder 

Tvangsbøder er de håndhævelsesforanstaltninger, der er direkte til rådighed for ECB. Tvangsbøder pålægges banker, der fortsat ikke overholder forpligtelser i henhold til ECB-afgørelser eller forordninger. Formålet er at sikre overholdelse hurtigst muligt, da den berørte bank i så fald skal betale et dagligt beløb – op til 5 pct. af dens gennemsnitlige daglige omsætning – for hver dag overtrædelsen varer, i en periode på højst 6 måneder (hvorefter der kan træffes yderligere foranstaltninger). 

Det samlede beløb af de tvangsbøder, som ECB har pålagt en bank, offentliggøres på ECB Banktilsyns websted, herunder overtrædelsens type og karakter og identiteten af den enhed, der er under tilsyn.

Andre håndhævelsesforanstaltninger

ECB kan også gøre brug af de håndhævelsesforanstaltninger, der er til rådighed i den pågældende deltagende medlemsstats nationale gennemførelseslovgivning. ECB kan give de kompetente nationale myndigheder instrukser om at fastsætte rent nationale håndhævelsesforanstaltninger. 

Administrativ revision

Afgørelser fra ECB, som pålægger håndhævelsesforanstaltninger, kan revideres af Det Administrative Klagenævn efter anmodning fra den berørte bank.

SE OGSÅ

Mere om relaterede emner

Retlig ramme

Reguleringsforhold

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing