Menu

Awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-ħarsien tal-konsumatur

Il-ħarsien tal-konsumatur u l-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus ma jidħlux fl-ambitu tar-responsabbiltajiet tal-BĊE u għalhekk jibqgħu fir-responsabbiltà tal-awtoritajiet superviżorji nazzjonali.

Jekk ikollok xi lment dwar il-bank tiegħek, għandek tikkuntattja lill-bank direttament jew tindirizza l-ilment lill-awtorità nazzjonali rilevanti.