Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Konsumentskydd

Konsumentskydd och kampen mot penningtvätt ligger utanför ECB:s ansvarsområde och hanteras därför fortfarande av nationella behöriga myndigheter.

Om du har klagomål på din bank ska du kontakta banken direkt eller vända dig till den myndighet som ansvarar för sådana ärenden i ditt land.

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning