Menu

Nationella myndigheter med ansvar för konsumentskydd

Konsumentskydd och kampen mot penningtvätt ligger utanför ECB:s ansvarsområde och hanteras därför fortfarande av nationella behöriga myndigheter.

Om du har klagomål på din bank ska du kontakta banken direkt eller vända dig till den myndighet som ansvarar för sådana ärenden i ditt land.