Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

Údaráis náisiúnta i bhfeighil ar chosaint tomhaltóirí

Tá cosaint tomhaltóirí agus an comhrac in aghaidh sciúradh airgid lasmuigh de raon freagrachtaí an Bhainc Ceannais Eorpaigh agus mar sin is faoi na húdaráis náisiúnta maoirseachta iad.

Má bhíonn gearán agat faoi do bhanc, déan teagmháil díreach le do bhanc nó cuir do ghearán faoi bhráid an údaráis náisiúnta ábhartha.Má bhíonn gearán agat faoi do bhanc, déan teagmháil díreach le do bhanc nó cuir do ghearán faoi bhráid an údaráis náisiúnta ábhartha.

Gach leathanach sa rannóg seo

Sceithireacht