Menu

Nacionalna tijela nadležna za zaštitu potrošača

Zaštita potrošača i borba protiv pranja novca nisu obuhvaćene zadaćama ESB‑a i stoga ostaju u nadležnosti nacionalnih nadzornih tijela.

Imate li pritužbu protiv svoje banke, molimo vas da se obratite izravno svojoj banci ili pritužbu uputite nacionalnom tijelu nadležnom za zaštitu potrošača.