Menu

Nationale autoriteiten belast met consumentenbescherming

Consumentenbescherming en de bestrijding van witwassen van geld vallen buiten het terrein van de verantwoordelijkheden van de ECB en blijven daarom bij de nationale toezichthoudende autoriteiten.

Als u een klacht heeft over uw bank, neemt u dan rechtstreeks contact op met uw bank of richt uw klacht aan de desbetreffende nationale autoriteit.