Menu

Nationale myndigheder med ansvar for forbrugerbeskyttelse

Forbrugerbeskyttelse og bekæmpelse af hvidvaskning af penge falder ikke ind under ECB's ansvar. Dette ansvar ligger fortsat hos de nationale tilsynsmyndigheder.

Kunder, der ønsker at klage over deres bank, bedes kontakte banken direkte eller henvende sig med klagen til den relevante nationale myndighed.