Menu

Vnitrostátní orgány pověřené ochranou spotřebitelů

Ochrana spotřebitelů a boj proti praní špinavých peněz jsou mimo rámec odpovědnosti ECB, a zůstávají tak v působnosti vnitrostátních orgánů dohledu.

Pokud si chcete na svoji banku stěžovat, obraťte se přímo na ni nebo kontaktujte příslušný vnitrostátní orgán.