Menu

Nacionalni organi, pristojni za varstvo potrošnikov

Varstvo potrošnikov in preprečevanje pranja denarja ne spadata med naloge Evropske centralne banke in ostajata v pristojnosti nacionalnih nadzornih organov.

Če imate pritožbo proti svoji banki, se obrnite neposredno nanjo ali pa na ustrezen organ v državi, v kateri živite.