Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Προστασία του καταναλωτή

Η προστασία του καταναλωτή και η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες δεν εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της ΕΚΤ και επομένως εξακολουθούν να αποτελούν ευθύνη των εθνικών εποπτικών αρχών.

Για οποιαδήποτε διαμαρτυρία σε σχέση με την τράπεζά σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με τη συγκεκριμένη τράπεζα ή να απευθυνθείτε στην αρμόδια εθνική αρχή.

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων