Menu

Par patērētāju aizsardzību atbildīgās valsts iestādes

Patērētāju aizsardzība un cīņa pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju nav ECB atbildības jomā, un tāpēc tā arī turpmāk ir valstu uzraudzības iestāžu kompetencē.

Ja vēlaties iesniegt sūdzību par savu banku, lūdzam tiešā veidā sazināties ar pašu banku vai iesniegt sūdzību attiecīgajai valsts iestādei.