Menu

Vnútroštátne orgány zodpovedné za ochranu spotrebiteľov

Ochrana spotrebiteľov a boj proti praniu špinavých peňazí nie sú zodpovednosťou ECB a preto zostávajú v kompetencii vnútroštátnych orgánov dohľadu.

Ak chcete podať sťažnosť na banku, obráťte sa priamo na ňu, prípadne svoju sťažnosť adresujte príslušnému vnútroštátnemu orgánu.