Menu

Национални органи, отговарящи за защитата на потребителите

Защитата на потребителите и борбата срещу изпирането на пари са извън обхвата на задълженията на ЕЦБ и поради това остават в правомощията на националните надзорни органи.

Ако имате оплакване срещу банка, свържете се пряко с банката или отправете оплакването към съответния национален орган.