Riikide tarbijakaitseasutused

Tarbijakaitse ja rahapesuvastane võitlus ei kuulu EKP ülesannete hulka ning nende eest vastutavad riiklikud järelevalveasutused.

Panga tegevusega seotud kaebused tuleks esitada otse kõnealusele pangale või asjaomasele riiklikule asutusele.