Menu

Raportul anual

În fiecare an, BCE publică un raport anual privind modul în care și-a îndeplinit atribuțiile de supraveghere. De regulă, raportul este publicat în luna martie a anului următor.

În mod normal, președintele Consiliului de supraveghere al BCE prezintă raportul în fața Parlamentului European în cadrul unei audieri publice.

Raportul anual 
2020

2020
Cifre principale
15,2%

Rata fondurilor proprii de nivel 1 de bază

Rata fondurilor proprii de nivel 1 de bază a băncilor s-a majorat ușor comparativ cu anul 2019, situându-se la 15,2% în trimestrul III 2020. Această evoluție a fost parțial rezultatul măsurilor extraordinare de supraveghere, de reglementare și de sprijin fiscal adoptate ca răspuns la criză.

2,1%

Rentabilitatea financiară

Rentabilitatea financiară a băncilor a scăzut la 2,1%, față de 5,2% la sfârșitul anului 2019. Declinul substanțial al profitabilității a reprezentat o consecință directă a pandemiei de coronavirus.

2 643

de decizii de supraveghere

Consiliul de supraveghere al BCE a adoptat 2 643 de decizii, acestea referindu-se, în majoritate, la evaluarea competenței și onorabilității (1 165), dar și la aspecte precum criza generată de coronavirus (257) și modelele interne (245).

Obligații de raportare

BCE prezintă Parlamentului European, Consiliului UE, Eurogrupului, Comisiei Europene și parlamentelor naționale ale țărilor din zona euro raportul anual privind activitățile de supraveghere.

23 March 2021
ECB Annual Report on supervisory activities 2020
19 March 2020
ECB Annual Report on supervisory activities 2019
21 March 2019
ECB Annual Report on supervisory activities 2018
26 March 2018
ECB Annual Report on supervisory activities 2017
23 March 2017
ECB Annual Report on supervisory activities 2016
23 March 2016
ECB Annual Report on supervisory activities 2015
31 March 2015
ECB Annual Report on supervisory activities 2014