Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Raportul anual

În fiecare an, BCE publică un raport anual privind modul în care și-a îndeplinit atribuțiile de supraveghere. Raportul apare, de regulă, în luna martie a exercițiului financiar următor și este prezentat în fața Parlamentului European de către președintele Consiliului de supraveghere al BCE în cadrul unei audieri publice.

2022

CIFRE PRINCIPALE

14,7%

Rata fondurilor proprii de nivel 1 de bază

Sectorul bancar din zona euro a rămas rezilient, rata agregată a capitalului băncilor constând în fonduri proprii de nivel 1 de bază (CET1) situându-se la 14,7% la sfârșitul trimestrului III 2022, ușor sub nivelul consemnat la sfârșitul anului 2019. În condițiile în care sectorul bancar a înregistrat niveluri record ale profitabilității pe parcursul anului 2022, reducerea ratei agregate a fondurilor proprii de nivel 1 de bază a fost determinată, în principal, de creșterea activelor.

Mai mult
7,6%

Rentabilitatea financiară

Rentabilitatea financiară a băncilor a crescut la 7,6%, cel mai înalt nivel consemnat în ultimii ani, însă s-a situat în continuare sub costul mediu al capitalului propriu al băncilor. Creșterea rentabilității financiare a fost generată cu precădere de câștigurile substanțiale asociate creșterii ratelor dobânzilor și a fost susținută de un cost redus al riscului.

Mai mult
2 582

Decizii în materie de supraveghere

În anul 2022, Consiliul de supraveghere al BCE a adoptat 2 582 de decizii în materie de supraveghere. Majoritatea acestor decizii s-au referit la evaluările competenței și onorabilității (44,9%), prerogativele naționale (9,7%), procesul de supraveghere și evaluare (8,7%), modelele interne (8,5%), fondurile proprii (7,7%) și raportările ad-hoc (4,7%).

Mai mult

Prezentarea în fața Parlamentului European

Consultă declarația introductivă susținută de președintele Consiliului de supraveghere, Andrea Enria, în fața Comisiei pentru afaceri economice și monetare a Parlamentului European cu ocazia prezentării Raportului anual.

Consultă declarația introductivă

Raportul integral

Analizează retrospectiv activitatea pe care am desfășurat-o în domeniul supravegherii bancare în ultimul an.

Consultă raportul integral

Obligații de raportare

BCE prezintă Parlamentului European, Consiliului UE, Eurogrupului, Comisiei Europene și parlamentelor naționale ale țărilor din zona euro raportul anual privind activitățile de supraveghere.

Mai mult
INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Mai mult pe aceeași temă

TRANSMISIUNI ONLINE

Președintele Consiliului de supraveghere se prezintă periodic în fața Parlamentului European.

Audieri la Parlamentul European

Toate paginile din această secțiune

Avertizările de integritate