Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
Pentru cele mai recente informații, consultați versiunea în limba engleză a acestei pagini.

Declarații privind protecția vieții private

În îndeplinirea atribuțiilor sale, Banca Centrală Europeană (BCE) prelucrează date cu caracter personal în concordanță cu legislația UE aplicabilă privind protecția datelor, mai exact Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și libera circulație a acestor date.

Regulamentul (UE) 2018/1725

Poți afla cum îți prelucrează BCE datele cu caracter personal consultând declarațiile privind protecția vieții private disponibile online, care explică:

  • cine controlează și prelucrează datele;
  • care sunt motivele și temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;
  • ce categorii de date cu caracter personal sunt colectate;
  • care este durata stocării datelor cu caracter personal;
  • cine sunt destinatarii datelor cu caracter personal;
  • cum îți poți exercita drepturile în ceea ce privește protecția datelor;
  • cum poți contacta responsabilul cu protecția datelor (Data Protection Officer) din cadrul BCE, în cazul în care ai întrebări privind protecția datelor;
  • cum poți contacta Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, în cazul în care trebuie să depui o reclamație deoarece consideri că, în urma prelucrării datelor, ți-au fost încălcate drepturile care îți revin în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725.

Declarațiile privind protecția vieții private pot fi modificate pentru a reflecta noile evoluții legislative. Declarațiile privind protecția vieții private din lista de mai sus conțin informații actualizate despre operațiunile de prelucrare a datelor desfășurate de BCE.

Date de contact

Dacă ai întrebări referitoare la protecția datelor, poți contacta prin e-mail responsabilul cu protecția datelor (Data Protection Officer) din cadrul BCE la adresa: DPO@ecb.europa.eu.

Toate paginile din această secțiune

Avertizările de integritate