Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Om banktillsyn

Vi bidrar till att hålla banksystemet i Europa säkert och sunt.

De europeiska banktillsynsmyndigheterna bidrar till att hålla banksystemet säkert och sunt. Vi gör detta så att du kan vara säker på att bankerna kan klara en kris.

En konsekvent och standardiserad tillsyn i hela euroområdet bidrar till att hålla dina pengar säkra. Den gör också att bankerna kan utföra sina vitala funktioner och bevilja lån till människor och företag.

Vi är den europeiska banktillsynen

Den europeiska banktillsynen omfattar ECB och nationella tillsynsmyndigheter i de deltagande länderna. Efter finanskrisen blev det allt viktigare att ha en effektivare tillsyn av bankerna. Därför inrättades den europeiska banktillsynen, som inledde sin verksamhet 2014, som en av de två pelarna i EU:s bankunion.

Läs mer om europeisk banktillsyn

Vi övervakar de största bankerna i de deltagande länderna

De största bankerna i de deltagande länderna står under direkt tillsyn av ECB. Därför har vi ett nära samarbete med de nationella tillsynsmyndigheterna, som även övervakar de mindre bankerna i sina respektive länder.

Läs mer om de banker som står under vår tillsyn

Vi kan sanktionera banker om de inte följer reglerna

Vi vidtar olika åtgärder för att säkerställa efterlevnad av regler och förordningar. Vi kan kräva att bankerna har mer kapital. Vi kan sanktionera dem om de bryter mot reglerna. Vi kan även bevilja och återkalla banktillstånd. Detta gör vår övervakning effektiv.

Läs mer om vårt uppdrag

Vi ser till att tillsynen är konsekvent och enhetlig

Nya insikter och regelbundna kvalitetskontroller hjälper oss att ständigt förbättra våra förfaranden. Detta gör att vi kan agera mer effektivt. Det hjälper oss också att ytterligare harmonisera tillsynen över alla banker i de deltagande länderna.

Läs mer om hur vi arbetar

Vi är ansvariga inför invånarna i Europa

Banktillsyn är ett stort ansvar. För att fullgöra denna uppgift måste vi kunna fatta oberoende beslut. Men det betyder inte att vi kan göra vad som helst. Vi är fullt ansvariga inför Europaparlamentet och rådet och rapporterar regelbundet om våra beslut.

Läs mer om vår ansvarighet

Europeisk banktillsyn i ett historiskt perspektiv

ECB:s banktillsyn inledde sin verksamhet 2014. Läs mer om de viktigaste milstolparna – från det ursprungliga förslaget till den senaste utvecklingen.

Milstolpar i banktillsynen

Läs mer om europeisk banktillsyn

Beslutsfattande

Vi fattar många beslut som är bindande för bankerna. Dessa beslut förbereds av tillsynsnämnden och antas därefter av ECB-rådet.

Beslutsfattande
Rättslig ram

Vi arbetar inom en tydligt definierad rättslig och politisk ram. Denna ram anger vad vi får göra, vad vi kan förvänta oss av banker under tillsyn och vad de kan förvänta sig av oss.

Rättslig ram
Bankunionen

Den europeiska banktillsynen är en av de två pelarna i den bankunion som inrättades efter finanskrisen 2008. Bankunionen syftar till att skapa en öppnare, enhetligare och säkrare bankmarknad.

Ta reda på mer

Hur fungerar den europeiska banktillsynen?

Vad är den gemensamma tillsynsmekanismen? Hur fungerar den och vad gör vi? Få reda på mer i denna treminuters introduktionsvideo.

Kontakta oss

Har du frågor om europeisk banktillsyn och vad vi gör? Läs svaren på de vanligaste frågorna eller ställ egna.

ECB:s WEBBPLATS

Läs mer om vad vi gör

Tillsyn. Hur fungerar det?

För att läsa mer om vad vi gör, kolla in våra förklaringar. Här förklaras viktiga ämnen för att hjälpa dig att bättre förstå banktillsynen.

Tillsyn. Hur fungerar det?

Delta i våra ungdomsinitiativ

Våra beslut kan påverka din vardag. Vi anordnar evenemang runt om i Europa för att direkt nå ut till ungdomar och för att höra dina åsikter och idéer.

Våra senaste initiativ
NOT AN EXPERT? CHECK OUT OUR EXPLAINER
LEARN MORE
Europeiska banktillsynen i översikt

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning