Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Il-Proċess ta’ Rieżami u Evalwazzjoni Superviżorja għal istituzzjonijiet inqas sinifikanti

L-għan tal-Proċess Superviżorju ta’ Rieżami u Valutazzjoni (SREP) hu li jippromwovi sistema bankarja li tiflaħ għall-iskossi bħala prerekwiżit għal finanzjament sostenibbli u solidu tal-ekonomija.

L-SREP jinvolvi valutazzjoni komprensiva tal-istrateġiji, il-proċessi u r-riskji tal-banek, u jagħti ħarsa 'l quddiem biex jiddetermina kemm kapital jeħtieġ kull bank biex ikopri r-riskji tiegħu.

L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti (ANK), li huma responsabbli mis-superviżjoni ta’ istituzzjonijiet inqas sinifikanti (LSIs), qegħdin jimplimentaw metodoloġija SREP armonizzata għal-LSIs, li tibda fl-2018 u se tintbagħat lill-LSIs kollha sal-2020.

Ktejjeb tal-metodoloġija LSI SREP 2020

Mill-2015, il-BĊE u l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti ilhom jaħdmu flimkien biex jiżviluppaw metodoloġija SREP komuni għal istituzzjonijiet inqas sinifikanti, ibbażati fuq il-Linji Gwida tal-ABE SREP u jibnu fuq il-metodoloġija għal istituzzjonijiet sinifikanti u metodoloġiji SREP nazzjonali eżistenti. L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandhom l-għażla li jqassmu l-implimentazzjoni tal-metodoloġija SREP komuni, billi japplikawha bħala minimu għall-LSIs ta’ prijorità għolja fl-2018. Ser tiġi applikata lil-LSIs kollha fl-2020.

Superviżjoni armonizzata

L-SREP għal-LSIs għandu l-għan li jippromwovi konverġenza superviżorja fis-settur tal-LSI filwaqt li jappoġġa livell minimu ta’ armonizzazzjoni u kontinwu fil-valutazzjoni ta' istituzzjonijiet sinifikanti u inqas sinifikanti. L-ANK jkolplu jżommu responsabbiltà sħiħa, bħala superviżuri diretti tal-LSIs, biex iwettqu l-valutazzjonijiet u jiddeċiedu dwar il-kapital, il-likwidità u l-miżuri kwalitattivi.

Proporzjonalità

Il-metodoloġija tirrifletti l-prinċipju tal-proporzjonalità fis-sens li tistabbilixxi l-punt minimu sa fejn is-superviżuri għandhom jimpenjaw ruħhom ma’ LSI, skont il-prijorità assenjata lill-LSI u n-natura tan-negozju tagħha (dak li aħna nsejħu “mudell ta' impenn superviżorju minimu”). Bħala riżultat, il-proċess tar-rieżami u ta’ evalwazzjoni superviżorja hu differenti bejn l-LSIs, pereżempju f’termini ta’ kemm hija intensa l-evalwazzjoni, liema informazzjoni l-LSI għandha tissottometti lis-superviżuri, u x’jistennew is-superviżuri mil-LSI.

Flessibbiltà

Il-metodoloġija toffri wkoll ċertu flessibbiltà għall-ANK. Il-flessibilità fl-SREP għandha rwol importanti fir-rigward tal-valutazzjoni tal-proċess ta’ evalwazzjoni tal-adegwatezza tal-kapital intern tal-bank (ICAAP), il-proċess intern tal-evalwazzjonital-adegwatezza tal-likwidità (ILAAP) u t-testijiet tal-istress għal istituzzjonijiet inqas sinifikanti.

L-SREP għal istituzzjonijiet inqas sinifikanti huwa proċess kontinwu u l-metodoloġija se tkompli tevolvi fil-futur.

Il-paġni kollha f’din it-taqsima

Il-Whistleblowing (l-iżvelar ta’ informazzjoni protetta)