Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja za manj pomembne institucije

Cilj procesa nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) je spodbujati odporen bančni sistem, ki je predpogoj za vzdržno in zanesljivo financiranje gospodarstva.

Proces SREP vključuje celovito oceno strategij, procesov in tveganj v bankah ter s pomočjo v prihodnost usmerjenega pogleda določa, koliko kapitala potrebuje vsaka banka za kritje svojih tveganj.

Pristojni nacionalni organi, ki so odgovorni za nadzor manj pomembnih institucij, so leta 2018 začeli uvajati poenoteno metodologijo SREP za manj pomembne institucije, ki jo bodo do leta 2020 uporabljali pri nadzoru vseh manj pomembnih institucij.

Priročnik EMN o metodologiji SREP 2020 za manj pomembne institucije

ECB in pristojni nacionalni organi od leta 2015 skupaj razvijajo skupno metodologijo SREP za manj pomembne institucije na podlagi smernic EBA o SREP, pri čemer izhajajo iz metodologije za pomembne institucije in iz obstoječih nacionalnih metodologij SREP. Pristojni nacionalni organi lahko skupno metodologijo SREP uvajajo postopoma, zato so jo leta 2018 začeli uporabljati pri nadzoru prednostnih manj pomembnih institucij. Do leta 2020 pa jo bodo uporabljali pri nadzoru vseh manj pomembnih institucij.

Poenoten nadzor

Cilj procesa SREP za manj pomembne institucije je spodbujati konvergenco nadzornih praks v sektorju manj pomembnih institucij, hkrati pa prispevati k minimalni ravni harmonizacije in h kontinuiteti pri ocenjevanju pomembnih in manj pomembnih institucij. Pristojni nacionalni organi so kot neposredni nadzorniki manj pomembnih institucij še naprej v celoti odgovorni za ocenjevanje ter odločanje o kapitalskih, likvidnostnih in kvalitativnih ukrepih.

Sorazmernost

V metodologiji se načelo sorazmernosti upošteva tako, da je določena minimalna raven sodelovanja nadzornikov z manj pomembno institucijo, in sicer v skladu z razvrstitvijo med prednostne ali neprednostne institucije ter z naravo poslovanja (tako imenovan »model minimalnega nadzorniškega udejstvovanja«). Zato se proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja v posameznih manj pomembnih institucijah razlikuje, na primer glede tega, kako intenzivno je ocenjevanje, katere informacije morajo institucije predložiti nadzornikom in kaj nadzorniki pričakujejo od institucij.

Prožnost

Metodologija pristojnim nacionalnim organom omogoča tudi določeno prožnost. V procesu SREP ima prožnost pomembno vlogo pri ocenjevanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala (ICAAP) in procesa ocenjevanja ustrezne notranje likvidnosti (ILAAP) v bankah ter pri stresnih testih za manj pomembne institucije.

Proces SREP za manj pomembne institucije je kontinuiran proces, zato se bo metodologija v prihodnje še naprej razvijala.

Vse strani v tem razdelku

Žvižgaštvo