Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Процесът по надзорен преглед и оценка за по-малко значимите институции

Целта на процеса по надзорен преглед и оценка (ПНПО) е да се подпомогне стабилността на банковата система като предпоставка за устойчиво и надеждно финансиране на икономиката.

ПНПО представлява задълбочена оценка на стратегиите, процесите и рисковете на банките, с перспективна ориентация, за да се определи колко капитал е необходим на всяка банка, за да обезпечи тя рисковете си.

Националните компетентни органи (НКО), които отговарят за надзора над по-малко значимите институции, прилагат към тях хармонизирана методология за ПНПО, започвайки през 2018 г. и обхващайки всички по-малко значими институции до 2020 г.

Брошура за методологията на ПНПО за по-малко значимите институции от 2020 г.

От 2015 г. насам ЕЦБ и националните компетентни органи разработват съвместно обща ПНПО методология за по-малко значимите институции въз основа на Насоките на ЕБО за ПНПО, използвайки методологията за значимите институции и съществуващите национални ПНПО методологии. Националните компетентни органи имат възможност да въведат поетапно общата ПНПО методология, прилагайки я поне към по-малко значимите институции с висок приоритет през 2018 г. До 2020 г. тя ще се прилага към всички по-малко значими институции.

Хармонизиран надзор

ПНПО за по-малко значимите институции има за цел да насърчава сближаването на надзорните практики в този сектор, поддържайки същевременно минимално равнище на хармонизация и последователност в оценката на значимите и по-малко значимите институции. Като преки надзорници за по-малко значимите институции НКО все така запазват пълна отговорност за осъществяване на оценките и за решенията за капитала, ликвидността и качествените мерки.

Пропорционалност

Методологията отразява принципа на пропорционалност, тъй като определя минималната степен на ангажираност на надзорниците с по-малко значимите институции, в зависимост от определения им приоритет и естеството на дейността им. (Това наричаме „модел на минимална ангажираност на надзора“.) В резултат на това процесът на надзорен преглед и оценка протича различно при различните по-малко значими институции, например според интензивността на оценката, според това каква информация те трябва да предоставят на надзорниците и какво очакват надзорниците от тях.

Гъвкавост

Освен това методологията осигурява известна гъвкавост на НКО. Гъвкавостта на ПНПО има важна роля, когато става дума за това да се направи вътрешен анализ на адекватността на капитала (ВААК) и на ликвидността (ВААЛ) на банката и да се проведат стрес тестове за по-малко значимите институции.

ПНПО за по-малко значимите институции е непрекъснат процес и методологията ще продължи да се развива и занапред.

Всички страници в този раздел

Подайте сигнал