Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas process mazāk nozīmīgajām iestādēm

Uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa (SREP) mērķis ir veicināt noturīgu banku sistēmu, kas ir priekšnoteikums, lai nodrošinātu ilgtspējīgu un stabilu tautsaimniecības finansēšanu.

SREP ietver bankas stratēģijas, procesu un risku visaptverošu novērtējumu un nākotnes perspektīvā nosaka, cik daudz kapitāla bankām nepieciešams to risku segšanai.

Valstu kompetentās iestādes (VKI), kas atbildīgas par mazāk nozīmīgo iestāžu uzraudzību (MNI), ar 2018. gadu īsteno saskaņotu SREP metodoloģiju attiecībā uz MNI un līdz 2020. gadam piemēros to visām MNI.

2020. gada MNI SREP metodoloģijas brošūra

Kopš 2015. gada ECB un VKI kopīgi strādājušas pie vienotas SREP metodoloģijas izstrādes mazāk nozīmīgajām iestādēm (MNI), pamatojoties uz EBI pamatnostādnēm par SREP un izmantojot nozīmīgajām iestādēm (NI) izstrādāto metodoloģiju un esošās valstu SREP metodoloģijas. Valstu kompetentajām iestādēm ir iespēja pakāpeniski īstenot vienoto SREP metodoloģiju, 2018. gadā to kā minimums piemērojot augstas prioritātes MNI. Līdz 2020. gadam tā tiks piemērota visām MNI.

Saskaņotā uzraudzība

SREP MNI mērķis ir veicināt uzraudzības konverģenci MNI sektorā, vienlaikus veicinot minimālu saskaņošanas līmeni un nozīmīgo un mazāk nozīmīgo iestāžu novērtēšanas vienotību. Kā tiešās MNI uzraudzības iestādes VKI saglabā pilnu atbildību par novērtējumu veikšanu un lēmumu pieņemšanu attiecībā uz kapitālu, likviditāti un kvalitatīvajiem pasākumiem.

Samērīgums

Metodoloģija atspoguļo proporcionalitātes principu, jo tā nosaka minimālo pārbaužu apmēru, kas uzraudzības iestādei jāveic attiecīgajā MNI, saskaņā ar MNI piešķirto prioritāti un tās uzņēmējdarbības raksturu (tā dēvētais "minimālas uzraudzības iesaistīšanās modelis"). Rezultātā uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas process starp mazāk nozīmīgajām iestādēm atšķiras, piemēram, attiecībā uz intensitāti, to, kādu informāciju MNI nepieciešams iesniegt uzraudzības iestādei un to, ko uzraudzības iestāde sagaida no MNI.

Elastīgums

Metodoloģija valstu kompetentajām iestādēm nodrošina arī zināmu elastīgumu. SREP elastīgumam ir nozīmīga loma banku iekšējā kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesā (ICAAP), to iekšējās likviditātes novērtēšanas procesā (ILAAP) un stresa testos mazāk nozīmīgām iestādēm.

SREP mazāk nozīmīgajām iestādēm ir nepārtraukts process un metodoloģija nākotnē turpinās attīstīties.

Visas šīs sadaļas lapas

Trauksmes celšana