SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Tilsynskontrol- og vurderingsprocessen (SREP) for mindre signifikante institutter

Målet med Tilsynskontrol- og vurderingsprocessen (SREP) er at fremme et robust banksystem som en forudsætning for en holdbar og sund finansiering af økonomien.

I SREP indgår en omfattende vurdering af bankernes strategier, processer og risici, og der anlægges et fremadrettet perspektiv med henblik på at fastsætte, hvor meget kapital den enkelte bank har behov for til at dække sine risici.

De kompetente nationale myndigheder, som er ansvarlige for at føre tilsyn med mindre signifikante institutter, er fra og med 2018 begyndt at implementere en harmoniseret SREP-metode til mindre signifikante institutter, som vil være rullet ud til alle mindre signifikante institutter i 2020.

2020 LSI SREP methodology booklet

Siden 2015 har ECB og de kompetente nationale myndigheder arbejdet sammen om at udarbejde en fælles SREP-metode til mindre signifikante institutter på grundlag af EBA's SREP-retningslinjer, som bygger på metoden for signifikante institutter og eksisterende nationale SREP-metoder. De kompetente nationale myndigheder kan vælge at indføre implementeringen af den fælles SREP-metode ad flere omgange og som minimum anvende den til de højt prioriterede mindre signifikante institutter i 2018. Den bliver senest i 2020 anvendt til alle mindre signifikante institutter.

Et harmoniseret tilsyn

SREP for mindre signifikante institutter sigter mod at fremme større tilsynsmæssig konvergens i sektoren for mindre signifikante institutter og samtidig bidrage til et minimumsniveau af harmonisering og et kontinuum i vurderingen af signifikante og mindre signifikante institutter. De kompetente nationale myndigheder, i deres egenskab af tilsynsmyndighed for det direkte tilsyn med mindre signifikante institutter, har fortsat det fulde ansvar for at foretage vurderingerne og træffe afgørelse om kapital, likviditet og kvalitative foranstaltninger.

Proportionalitet

Metoden afspejler proportionalitetsprincippet, idet den fastsætter mindsteomfanget af tilsynsmyndighedernes tilsyn med mindre signifikante institutter i overensstemmelse med den prioritering, der er givet det enkelte mindre signifikante institut og arten af dets virksomhed (det, vi kalder "modellen for et mindsteniveau af tilsynsengagement"). Derfor er SREP ikke ens i de forskellige mindre signifikante institutter. Det gælder fx intensiteten af vurderingen, de oplysninger, som det mindre signifikante institut skal forelægge for de tilsynsførende, og de tilsynsførendes forventninger til det mindre signifikante institut.

Fleksibilitet

Metoden giver også de kompetente nationale myndigheder en vis fleksibilitet. Fleksibilitet spiller også en vigtig rolle i forbindelse med SREP, når det drejer sig om at vurdere en banks ICAAP (den interne procedure til vurdering af kapitalgrundlaget) og ILAAP (den interne procedure til vurdering af likviditetsgrundlaget) samt stresstestene for mindre signifikante institutter.

For de mindre signifikante institutter er SREP en løbende proces, og udviklingen af metoden vil fortsætte i fremtiden.

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing