Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

A felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárás a kevésbé jelentős intézményeknél

A felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárás (SREP) célja a bankrendszer rugalmasságának elősegítése, ami a gazdaság fenntartható és megbízható finanszírozásának egyik előfeltétele.

Az SREP eljárás, amely a bankok stratégiáinak, folyamatainak és kockázatainak átfogó értékelésére irányul, előretekintő perspektívából határozza meg az egyes bankoknak a kockázataik fedezéséhez szükséges tőkeigényét.

A kevésbé jelentős pénzintézetek (LSI) felügyeletéért felelős illetékes nemzeti hatóságok (INH) 2018-tól kezdődően, majd 2020-tól valamennyi LSI-re kiterjedően az egységesített SREP módszertant követik.

Az LSI-kre vonatkozó 2020. évi SREP módszertani kézikönyv

Az EKB 2015 óta együttműködik az illetékes nemzeti hatóságokkal a kevésbé jelentős pénzintézetekre vonatkozó közös SREP módszertan kidolgozásában. A munka alapja az EBH által kiadott SREP-iránymutatások, a jelentős pénzintézetekre kidolgozott módszertan és a már meglévő nemzeti SREP módszertanok. Az INH-k több lépcsőben is bevezethetik a közös SREP módszertant, de 2018-ban legalább a kiemelt prioritású LSI-k esetében meg kell valósítani. 2020-ra a közös SREP módszertant valamennyi kevésbé jelentős pénzintézetre ki kell terjeszteni.

Összehangolt felügyelet

Az LSI-k körében végzett SREP előmozdítja a felügyeleti konvergenciát a szektorban, ugyanakkor ösztönzi a minimális mértékű harmonizációt és a folytonosságot a jelentős és kevésbé jelentős pénzintézetek értékelése során. Az LSI-k közvetlen felügyeleti szerveként továbbra is teljes mértékben az illetékes nemzeti hatóságok feladata a tőkére és a likviditásra vonatkozó értékelés, döntéshozatal és kvalitatív intézkedés.

Arányosság

A módszertan az arányosság elvét tükrözi, vagyis meghatározza, hogy a felügyeleti hatóságnak milyen minimális mértékben kell a kevésbé jelentős pénzintézetekkel foglalkoznia az adott LSI fontosságával és tevékenysége jellegével arányos módon (a „minimális felügyeleti beavatkozás modellje”). Következésképpen az LSI-k felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárása intézetenként eltérő, például az értékelés intenzitása, a felügyeleti szerv által előírt adatszolgáltatás és egyéb elvárások tekintetében.

Rugalmasság

A módszertan némi rugalmasságot is enged az illetékes nemzeti hatóságoknak. A SREP során fontos szerepe van a rugalmasságnak a bank belső tőkemegfelelőség-értékelési eljárásának (ICAAP), belső likviditásmegfelelés-értékelési eljárásának (ILAAP) és az LSI-kre vonatkozó stresszteszteknek az értékelésénél.

A kevésbé jelentős pénzintézetekre vonatkozó SREP eljárás folyamatosan zajlik, és módszertana folyamatosan fejlődik.

Ebben a szekcióban található oldalak

Visszaélés bejelentése