Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Proces dohledu a hodnocení orgány dohledu pro méně významné instituce

Cílem procesu dohledu a hodnocení orgány dohledu (SREP) je podporovat odolný bankovní systém jako jeden z předpokladů udržitelného a zdravého financování ekonomiky.

SREP zahrnuje komplexní hodnocení strategií, procesů a rizik bank a na určování kapitálových potřeb jednotlivých bank na krytí jejich rizik uplatňuje výhledové hledisko.

Vnitrostátní příslušné orgány, které odpovídají za dohled nad méně významnými institucemi, od roku 2018 zavádějí pro méně významné instituce harmonizovanou metodiku SREP a do roku 2020 ji budou uplatňovat na všechny méně významné instituce.

Metodická příručka SREP pro méně významné instituce 2020

Od roku 2015 ECB a vnitrostátní příslušné orgány spolupracují na přípravě jednotné metodiky SREP pro méně významné instituce, a to na základě zásad SREP, které vydal orgán EBA, a v návaznosti na metodiku pro významné instituce a stávající vnitrostátní metodiky SREP. Vnitrostátní příslušné orgány mají možnost rozložit uplatňování společné metodiky SREP v čase a uplatnit ji jako minimum na vysoce prioritní méně významné instituce v roce 2018. Do roku 2020 bude metodika uplatňována na všechny méně významné instituce.

Harmonizovaný dohled

Cílem SREP pro méně významné instituce je podpořit sbližování dohledu v tomto sektoru, zároveň však zachovat minimální úroveň harmonizace a kontinuitu při posuzování významných a méně významných institucí. Na vnitrostátních příslušných orgánech coby orgánech přímého dohledu nad méně významnými institucemi nadále zůstane plná odpovědnost za posuzování a rozhodování o kapitálových a kvalitativních opatřeních i opatřeních na podporu likvidity.

Proporcionalita

Metodika odráží zásadu proporcionality tím, že stanovuje minimální rozsah, v němž jsou orgány dohledu povinny se zabývat méně významnými institucemi, a to podle priority přiřazené méně významné instituci a charakteru jejího podnikání (nazýváme to „modelem minimálního zapojení orgánů dohledu“). V důsledku toho se proces dohledu a hodnocení orgány dohledu mezi méně významnými institucemi liší – např. mírou intenzity hodnocení, informacemi, které jsou méně významné instituce povinny předkládat orgánům dohledu i tím, co orgány dohledu od méně významných institucí očekávají.

Flexibilita

Metodika rovněž poskytuje vnitrostátním příslušným orgánům jistou míru flexibility. Flexibilita hraje v procesu SREP významnou úlohu, pokud jde o hodnocení interních postupů pro hodnocení kapitálové přiměřenosti (ICAAP) banky, jejích interních postupů pro hodnocení přiměřenosti likvidity (ILAAP) a zátěžových testů pro méně významné instituce.

SREP pro méně významné instituce je průběžný proces a metodika se bude v budoucnu nadále vyvíjet.

Všechny stránky v této části

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)