Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Mažiau svarbių įstaigų priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesas

Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) tikslas – skatinti kurti atsparią bankų sistemą, kuri yra būtina tvaraus ir patikimo ekonomikos finansavimo sąlyga.

SREP apima bankų strategijų, procesų ir rizikų išsamųjį vertinimą ir yra grindžiamas į ateitį orientuotu požiūriu siekiant nustatyti, kiek kapitalo turi turėti kiekvienas bankas, kad galėtų padengti savo riziką.

Nacionalinės kompetentingos institucijos (NKI), vykdančios mažiau svarbių įstaigų (MSĮ) priežiūrą, suderintą SREP metodiką, taikomą nuo 2018 m., iki 2020 m. pradės taikyti visoms MSĮ.

2020 m. MSĮ SREP metodika

Darbą pradėję 2015 m., ECB ir NKI kartu parengė bendrą SREP metodiką, skirtą MSĮ. Metodika pagrįsta EBI SREP gairėmis, svarbioms įstaigoms taikoma metodika ir nacionalinėmis SREP metodikomis. NKI turi galimybę bendrą SREP metodiką įgyvendinti palaipsniui, o nuo 2018 m. privalo ją taikyti bent jau didelio prioriteto MSĮ. Iki 2020 m. metodika bus taikoma visoms MSĮ.

Suderinta priežiūra

MSĮ skirta SREP metodika siekiama paskatinti priežiūros konvergenciją MSĮ sektoriuje, kartu užtikrinant būtiniausią svarbių įstaigų ir mažiau svarbių įstaigų vertinimo suderinimo lygį bei tęstinumą. NKI, kaip MSĮ tiesioginės priežiūros institucijos, ir toliau bus atsakingos už vertinimą ir sprendimus dėl kapitalo, likvidumo ir kokybinių priemonių.

Proporcingumas

Proporcingumo principas metodikoje įtvirtintas nustačius mažiausią privalomą priežiūros institucijų vykdomos MSĮ priežiūros intensyvumo lygį, priklausantį nuo MSĮ priskirto prioriteto ir MSĮ veiklos pobūdžio (tai vadinamasis minimalaus priežiūros intensyvumo modelis). Todėl priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesas atskiroms MSĮ yra skirtingas, pavyzdžiui, skiriasi vertinimo intensyvumas, informacija, kurią MSĮ turi pateikti priežiūros institucijoms, ir priežiūros institucijų MSĮ keliami lūkesčiai.

Lankstumas

Metodikoje numatytas tam tikras NKI veiksmų lankstumas. Lankstumas svarbus SREP metu vertinant MSĮ vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo procesą (ICAAP), vidaus likvidumo pakankamumo vertinimo procesą (ILAAP) ir testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus.

MSĮ SREP yra tęstinis procesas, todėl jo metodika bus toliau plėtojama.

Visi šios dalies puslapiai

Informavimas apie pažeidimus