Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Postupak nadzorne provjere i ocjene za manje značajne institucije

Postupkom nadzorne provjere i ocjene (SREP) promiče se otpornost bankovnog sustava, bez koje nema održivog i pouzdanog financiranja gospodarstva.

U sklopu SREP‑a provodi se sveobuhvatna procjena strategija, postupaka i rizika banaka te se prospektivno procjenjuje koliko kapitala pojedinoj banci treba za pokrivanje rizika.

Nacionalna nadležna tijela odgovorna za nadzor manje značajnih institucija provode usklađenu metodologiju SREP‑a za manje značajne institucije od 2018. Ta bi se metodologija do 2020. trebala primjenjivati na sve manje značajne institucije.

Brošura o metodologiji SREP‑a za manje značajne institucije u 2020.

Od 2015. ESB i nacionalna nadležna tijela surađuju u razvoju zajedničke metodologije SREP‑a za manje značajne institucije koja se zasniva na EBA-inim smjernicama za SREP polazeći od metodologije za značajne institucije i postojećih nacionalnih metodologija SREP‑a. Nacionalna nadležna tijela imaju mogućnost postupnog uvođenja zajedničke metodologije SREP‑a, ali u 2018. su je morala primijeniti barem na manje značajne institucije visokog prioriteta. Do 2020. ta će se metodologija primjenjivati na sve manje značajne institucije.

Usklađen nadzor

Cilj je SREP-a za manje značajne institucije povećati nadzornu konvergenciju u sektoru manje značajnih institucija te osigurati minimalnu razinu usklađenosti i kontinuiteta u procjeni značajnih i manje značajnih institucija. Nacionalna nadležna tijela, koja izravno nadziru manje značajne institucije, i dalje imaju punu odgovornost za provedbu procjena te odlučivanje o kapitalnim, likvidnosnim i kvalitativnim mjerama.

Razmjernost

Metodologija se temelji na načelu razmjernosti jer se njome određuju minimalne aktivnosti nadzornih tijela u odnosu na neku manje značajnu instituciju u skladu s razinom prioriteta koja joj je dodijeljena i naravi njezine djelatnosti (takozvani model minimalnih nadzornih aktivnosti). Postupak nadzorne provjere i ocjene stoga se razlikuje od jedne do druge manje značajne institucije, na primjer u pogledu temeljitosti procjene, informacija koje institucija mora dostaviti nadzornom tijelu i očekivanja nadzornog tijela od institucije.

Fleksibilnost

Metodologija nudi i stanovitu fleksibilnost nacionalnim nadležnim tijelima. Fleksibilnost u sklopu SREP‑a ima važnu ulogu kada je riječ o postupku procjene adekvatnosti internog kapitala, postupku procjene adekvatnosti interne likvidnosti i testiranju otpornosti na stres za manje značajne institucije.

SREP za manje značajne institucije kontinuiran je proces i metodologija će se i dalje razvijati.

Sve stranice u ovom odjeljku

Prijava povreda, tzv. zviždanje