Postupak nadzorne provjere i ocjene za manje značajne institucije

Postupkom nadzorne provjere i ocjene (SREP) promiče se otpornost bankovnog sustava, bez koje nema održivog i pouzdanog financiranja gospodarstva.

U sklopu SREP‑a provodi se sveobuhvatna procjena strategija, postupaka i rizika banaka te se prospektivno procjenjuje koliko kapitala pojedinoj banci treba za pokrivanje rizika.

Nacionalna nadležna tijela odgovorna za nadzor manje značajnih institucija u europodručju provode usklađenu metodologiju SREP‑a za manje značajne institucije od 2018. Ta bi se metodologija do 2020. trebala primjenjivati na sve manje značajne institucije.

Brošura o metodologiji SREP‑a za manje značajne institucije u 2020.

Od 2015. ESB i nacionalna nadležna tijela surađuju u razvoju zajedničke metodologije SREP‑a za manje značajne institucije koja se zasniva na EBA-inim smjernicama za SREP polazeći od metodologije za značajne institucije i postojećih nacionalnih metodologija SREP‑a. Nacionalna nadležna tijela imaju mogućnost postupnog uvođenja zajedničke metodologije SREP‑a, ali u 2018. su je morala primijeniti barem na manje značajne institucije visokog prioriteta. Do 2020. ta će se metodologija primjenjivati na sve manje značajne institucije.

Usklađen nadzor

Cilj je SREP-a za manje značajne institucije povećati nadzornu konvergenciju u sektoru manje značajnih institucija te osigurati minimalnu razinu usklađenosti i kontinuiteta u procjeni značajnih i manje značajnih institucija. Nacionalna nadležna tijela, koja izravno nadziru manje značajne institucije, i dalje imaju punu odgovornost za provedbu procjena te odlučivanje o kapitalnim, likvidnosnim i kvalitativnim mjerama.

Razmjernost

Metodologija se temelji na načelu razmjernosti jer se njome određuju minimalne aktivnosti nadzornih tijela u odnosu na neku manje značajnu instituciju u skladu s razinom prioriteta koja joj je dodijeljena i naravi njezine djelatnosti (takozvani model minimalnih nadzornih aktivnosti). Postupak nadzorne provjere i ocjene stoga se razlikuje od jedne do druge manje značajne institucije, na primjer u pogledu temeljitosti procjene, informacija koje institucija mora dostaviti nadzornom tijelu i očekivanja nadzornog tijela od institucije.

Fleksibilnost

Metodologija nudi i stanovitu fleksibilnost nacionalnim nadležnim tijelima. Fleksibilnost u sklopu SREP‑a ima važnu ulogu kada je riječ o postupku procjene adekvatnosti internog kapitala, postupku procjene adekvatnosti interne likvidnosti i testiranju otpornosti na stres za manje značajne institucije.

SREP za manje značajne institucije kontinuiran je proces i metodologija će se i dalje razvijati.