Menu

Lühidalt EKP pangandusjärelevalvest

4. november 2016 (ajakohastatud 1. oktoobril 2020)

Euroopa pangandusjärelevalve raames teevad pankade üle järelevalvet nii EKP kui ka süsteemis osalevate riikide järelevalveasutused, st kõik euroala riigid ja Euroopa pangandusjärelevalvega ühinenud ELi riigid. EKP järelevalve alla kuuluvad riikide suurimad pangad, väiksemate pankade üle teevad järelevalvet riikide järelevalveasutused.

Allolevalt jooniselt saab lähemat teavet Euroopa pangandusjärelevalve eesmärkidest ja ülesannetest.

Euroopa pangandusjärelevalve eesmärgid

Turvalised ja elujõulised pangad

Turvalised ja elujõulised pangad

Stabiilne ja lõimitud finantssüsteem

Stabiilne ja lõimitud finantssüsteem

Järjepidev järelevalve kõigi pankade üle

Järjepidev järelevalve kõigi pankade üle


21 osalevat riiki

Andorra

ELi-väline riik

Albaania

ELi-väline riik

Austria

Euroopa pangandusjärelevalves osalev euroala riik

Bosnia ja Hertsegoviina

ELi-väline riik

Belgia

Euroopa pangandusjärelevalves osalev euroala riik

Bulgaaria

Euroopa pangandusjärelevalves tiheda koostöö kaudu osalev euroalaväline riik

Šveits

ELi-väline riik

Küpros

Euroopa pangandusjärelevalves osalev euroala riik

Tšehhi Vabariik

Euroopa pangandusjärelevalves mitteosalev euroalaväline riik

Saksamaa

Euroopa pangandusjärelevalves osalev euroala riik

Taani

Euroopa pangandusjärelevalves mitteosalev euroalaväline riik

Eesti

Euroopa pangandusjärelevalves osalev euroala riik

Hispaania

Euroopa pangandusjärelevalves osalev euroala riik

Soome

Euroopa pangandusjärelevalves osalev euroala riik

Prantsusmaa

Euroopa pangandusjärelevalves osalev euroala riik

Ühendkuningriik

ELi-väline riik

Kreeka

Euroopa pangandusjärelevalves osalev euroala riik

Horvaatia

Euroopa pangandusjärelevalves tiheda koostöö kaudu osalev euroalaväline riik

Ungari

Euroopa pangandusjärelevalves mitteosalev euroalaväline riik

Iirimaa

Euroopa pangandusjärelevalves osalev euroala riik

Island

ELi-väline riik

Itaalia

Euroopa pangandusjärelevalves osalev euroala riik

Liechtenstein

ELi-väline riik

Leedu

Euroopa pangandusjärelevalves osalev euroala riik

Luksemburg

Euroopa pangandusjärelevalves osalev euroala riik

Läti

Euroopa pangandusjärelevalves osalev euroala riik

Monaco

ELi-väline riik

Montenegro

ELi-väline riik

Põhja-Makedoonia

ELi-väline riik

Malta

Euroopa pangandusjärelevalves osalev euroala riik

Madalmaad

Euroopa pangandusjärelevalves osalev euroala riik

Norra

ELi-väline riik

Poola

Euroopa pangandusjärelevalves mitteosalev euroalaväline riik

Portugal

Euroopa pangandusjärelevalves osalev euroala riik

Rumeenia

Euroopa pangandusjärelevalves mitteosalev euroalaväline riik

Serbia

ELi-väline riik

Rootsi

Euroopa pangandusjärelevalves mitteosalev euroalaväline riik

Sloveenia

Euroopa pangandusjärelevalves osalev euroala riik

Slovakkia

Euroopa pangandusjärelevalves osalev euroala riik

San Marino

ELi-väline riik

Kosovo

ELi-väline riik


Euroopa pangandusjärelevalve töötajad

Üle
1100 järelevalvetöötaja
EKPs
Üle
4700 järelevalvetöötaja
riiklikes järelevalveasutustes

Järelevalve alla kuuluvad pangad (seisuga 1. august 2020)

115
olulist panka
EKP otsese järelevalve all
2611
vähem olulist panka
riiklike järelevalveasutuste järelevalve all

82%
euroala
pangandussektori koguvaradest

18%

Värskeim teave järelevalve alla kuuluvate üksuste arvu kohta

Muudatus: Artiklit ajakohastati 1. oktoobril 2020 pärast tiheda koostöö alustamist Bulgaaria ja Horvaatiaga.