Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Lühidalt EKP pangandusjärelevalvest

4. november 2016 (ajakohastatud 31. detsember 2020)

Euroopa pangandusjärelevalve raames teevad pankade üle järelevalvet nii EKP kui ka süsteemis osalevate riikide järelevalveasutused, st kõik euroala riigid ja Euroopa pangandusjärelevalvega ühinenud ELi riigid. EKP järelevalve alla kuuluvad riikide suurimad pangad, väiksemate pankade üle teevad järelevalvet riikide järelevalveasutused.

Euroopa pangandusjärelevalve eesmärgid

Turvalised ja elujõulised pangad

Stabiilne ja lõimitud finantssüsteem

Järjepidev järelevalve kõigi pankade üle

Osalevate riikide interaktiivne kaart

Interaktiivsel kaardil on näidatud Euroopa pangandusjärelevalvega ühinenud 21 Euroopa Liidu liikmesriiki.

Vali riik

Andorra

ELi-väline riik

Albaania

ELi-väline riik

Austria

Euroopa pangandusjärelevalves osalev euroala riik

Bosnia ja Hertsegoviina

ELi-väline riik

Belgia

Euroopa pangandusjärelevalves osalev euroala riik

Bulgaaria

Euroopa pangandusjärelevalves tiheda koostöö kaudu osalev euroalaväline riik

Šveits

ELi-väline riik

Küpros

Euroopa pangandusjärelevalves osalev euroala riik

Tšehhi Vabariik

Euroopa pangandusjärelevalves mitteosalev euroalaväline riik

Saksamaa

Euroopa pangandusjärelevalves osalev euroala riik

Taani

Euroopa pangandusjärelevalves mitteosalev euroalaväline riik

Eesti

Euroopa pangandusjärelevalves osalev euroala riik

Hispaania

Euroopa pangandusjärelevalves osalev euroala riik

Soome

Euroopa pangandusjärelevalves osalev euroala riik

Prantsusmaa

Euroopa pangandusjärelevalves osalev euroala riik

Ühendkuningriik

ELi-väline riik

Kreeka

Euroopa pangandusjärelevalves osalev euroala riik

Horvaatia

Euroopa pangandusjärelevalves tiheda koostöö kaudu osalev euroalaväline riik

Ungari

Euroopa pangandusjärelevalves mitteosalev euroalaväline riik

Iirimaa

Euroopa pangandusjärelevalves osalev euroala riik

Island

ELi-väline riik

Itaalia

Euroopa pangandusjärelevalves osalev euroala riik

Liechtenstein

ELi-väline riik

Leedu

Euroopa pangandusjärelevalves osalev euroala riik

Luksemburg

Euroopa pangandusjärelevalves osalev euroala riik

Läti

Euroopa pangandusjärelevalves osalev euroala riik

Monaco

ELi-väline riik

Montenegro

ELi-väline riik

Põhja-Makedoonia

ELi-väline riik

Malta

Euroopa pangandusjärelevalves osalev euroala riik

Madalmaad

Euroopa pangandusjärelevalves osalev euroala riik

Norra

ELi-väline riik

Poola

Euroopa pangandusjärelevalves mitteosalev euroalaväline riik

Portugal

Euroopa pangandusjärelevalves osalev euroala riik

Rumeenia

Euroopa pangandusjärelevalves mitteosalev euroalaväline riik

Serbia

ELi-väline riik

Rootsi

Euroopa pangandusjärelevalves mitteosalev euroalaväline riik

Sloveenia

Euroopa pangandusjärelevalves osalev euroala riik

Slovakkia

Euroopa pangandusjärelevalves osalev euroala riik

San Marino

ELi-väline riik

Kosovo

ELi-väline riik

Faktid ja arvud

1100 järelevalvetöötajat

Üle 1100 järelevalvetöötaja EKPs

4700 järelevalvetöötajat

Üle 4700 järelevalvetöötaja riiklikes järelevalveasutustes

115 olulist panka

115 olulist panka on EKP otsese järelevalve all. Nende varad moodustavad 81% euroala pangandussektori koguvaradest.

2552 vähem olulist panka

2552 vähem olulist panka on riiklike järelevalveasutuste otsese järelevalve all. Nende varad moodustavad 19% euroala pangandussektori koguvaradest.

Whistleblowing