Lühidalt EKP pangandusjärelevalvest

4. november 2016

EKP alustas järelevalvet euroala pankade üle kaks aastat tagasi, 4. novembril 2014. Järgmiselt jooniselt saab lisateavet EKP pangandusjärelevalve eesmärkide ja funktsioonide kohta.

Pangandusjärelevalve eesmärgid

Finantslõimumine
ja stabiilsus

Turvaline ja usaldusväärne
pangandussüsteem

Järjekindel
järelevalve pankade üle

19
osalevat
riiki


Ühtne järelevalvemehhanism

Üle
900 järelevalvetöötaja
EKPs
Üle
4700 järelevalvetöötaja
riiklikes järelevalveasutustes

Järelevalvenõukogu 2015. aasta otsused

Kokku üle
1500
otsuse

921
tegevuslubadega seotud otsust
213
järelevalvealase läbivaatamise ja hindamisega
seotud otsust

Järelevalve alla kuuluvad pangad (seisuga 31. mai 2016)

129
olulist panka
EKP otsese järelevalve all
3500
vähem olulist panka
riiklike järelevalveasutuste järelevalve all

82% euroala
pangandussektori
koguvaradest

18%