SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
Den engelske version af denne webside er blevet opdateret med nyere information.

Databeskyttelseserklæringer

Under udførelsen af sine opgaver behandler Den Europæiske Centralbank (ECB) personoplysninger i overensstemmelse med EU's gældende databeskyttelseslovgivning, nemlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Forordning (EU) 2018/1725

Du kan læse mere om, hvordan ECB behandler dine personoplysninger, i vores online databeskyttelseserklæringer, der forklarer:

  • hvem der er ansvarlig for og behandler dataene
  • hvorfor personoplysningerne behandles, og på hvilket retsgrundlag
  • hvilke kategorier af personoplysninger der indsamles
  • hvor længe personoplysningerne lagres
  • hvem der er modtagerne af personoplysningerne
  • hvordan du kan udøve dine databeskyttelsesrettigheder
  • hvordan du kan kontakte ECB's databeskyttelsesansvarlige, hvis du har spørgsmål om databeskyttelse
  • hvordan du kan kontakte Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, hvis du vil indgive en klage, fordi du mener, at dine rettigheder i henhold til forordning (EU) 2018/1725 er blevet overtrådt som følge af behandlingen.

Databeskyttelseserklæringerne kan blive ændret for at tage højde for ændringer i lovgivningen. Databeskyttelseserklæringerne i ovenstående liste indeholder ajourførte oplysninger om ECB's databehandling.

Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål om databeskyttelse, kan du sende dem til ECB's databeskyttelsesansvarlige på mailadressen DPO@ecb.europa.eu.

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing