SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Årsrapport

Hvert år udgiver ECB en årsrapport om, hvordan tilsynsopgaverne er blevet gennemført i løbet af året. Rapporten offentliggøres normalt i marts det følgende år og fremlægges for Europa-Parlamentet af formanden for ECB's tilsynsråd ved en offentlig høring.

2022

I NØGLETAL

14,7 pct.

CET1

Banksektoren i euroområdet forblev robust, og den egentlige kernekapitalprocent (CET1) var 14,7 pct. ved udgangen af 3. kvartal 2022 – kun lidt under niveauet ved udgangen af 2019. Banksektoren rapporterede et rekordhøjt rentabilitetsniveau i løbet af 2022, og faldet i CET1-procenten kunne derfor primært tilskrives væksten i aktiver.

Læs mere
7,6 pct.

Egenkapitalforrentning

Bankernes forrentning af egenkapitalen steg til 7,6 pct. – det højeste niveau i flere år, men lå stadig under bankernes gennemsnitlige egenkapitalomkostninger. Stigningen i egenkapitalforrentningen skyldtes hovedsagelig en stærk indtjening i forbindelse med stigende renter og blev understøttet af lave risikoomkostninger.

Læs mere
2.582

Tilsynsafgørelser

ECB's tilsynsråd traf 2.582 tilsynsafgørelser i 2022. De fleste af disse afgørelser vedrørte fit & proper-vurderinger (44,9 pct.), nationale beføjelser (9,7 pct.), tilsynskontrol- og vurderingsprocessen (8,7 pct.), interne modeller (8,5 pct.), kapitalgrundlaget (7,7 pct.) og ad hoc-rapportering (4,7 pct.).

Læs mere

Årsrapporten fremlægges for Europa-Parlamentet

Læs tilsynsrådsformand Andrea Enrias indledende bemærkninger, da han fremlagde årsrapporten for Europa-Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg.

Læs de indledende bemærkninger

Hele rapporten

Et tilbageblik på vores arbejde med banktilsyn over det seneste år.

Læs hele årsrapporten

Rapporteringsforpligtelser

ECB forelægger årsrapporten om tilsynsvirksomhed for Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union, Eurogruppen, Europa-Kommissionen og eurolandenes nationale parlamenter.

Læs mere
SE OGSÅ

Relaterede emner

WEBCASTS

Formanden for Tilsynsrådet deltager jævnligt i høringer i Europa-Parlamentet.

Høringer i Europa-Parlamentet

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing