SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Årsrapport

Hvert år offentliggør ECB en årsrapport om, hvordan tilsynsopgaverne er blevet gennemført i løbet af året. Rapporten offentliggøres normalt i marts det følgende år og fremlægges for Europa-Parlamentet af formanden for ECB's tilsynsråd ved en offentlig høring.

2020

I NØGLETAL

15,2 pct.

CET1

Bankernes egentlige kernekapitalprocent steg en anelse i forhold til 2019 og var på 15,2 pct. i 3. kvartal 2020. Dette skyldtes til dels de ekstraordinære tilsynsmæssige, lovgivningsmæssige og finanspolitiske hjælpeforanstaltninger, der blev truffet som reaktion på krisen.

Læs mere
2,1 pct.

Egenkapitalforrentning

Bankernes egenkapitalforrentning faldt fra 5,2 pct. ved udgangen af 2019 til 2,1 pct. Det betydelige fald i rentabiliteten var et direkte resultat af coronapandemien.

Læs mere
2.643

tilsynsafgørelser

ECB's tilsynsråd traf 2.643 afgørelser, hvoraf de fleste var fit & proper-afgørelser (1.165), mens andre vedrørte bl.a. coronakrisen (257) og interne modeller (245).

Læs mere

Årsberetningen fremlægges for Europa-Parlamentet

Læs tilsynsrådsformand Andrea Enrias indledende bemærkninger til Europa-Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg, da han fremlagde årsrapporten.

Læs de indledende bemærkninger

Hele rapporten

Et tilbageblik på vores arbejde på banktilsynsområdet over det seneste år.

Læs hele årsrapporten

Rapporteringsforpligtelser

ECB sender årsrapporten om tilsynsarbejdet til Europa-Parlamentet, EU-Rådet, Eurogruppen, Europa-Kommissionen og eurolandenes nationale parlamenter.

Læs mere
SE OGSÅ

Relaterede emner

WEBCASTS

Formanden for Tilsynsrådet deltager jævnligt i høringer i Europa-Parlamentet.

Høringer i Europa-Parlamentet

Alle sider i dette afsnit