SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Årsrapport

Hvert år udgiver ECB en årsrapport om, hvordan tilsynsopgaverne er blevet gennemført i løbet af året. Rapporten offentliggøres normalt i marts det følgende år og fremlægges for Europa-Parlamentet af formanden for ECB's tilsynsråd ved en offentlig høring.

2021

I NØGLETAL

15,6 pct.

CET1

Bankernes egentlige kernekapitalprocent nåede op på 15,6 pct. i 4. kvartal 2020 og stabiliserede sig på dette niveau i 2021. Bankernes modstandskraft under krisen kan delvis tilskrives de offentlige støtteforanstaltninger og de rettidige tilsyns- og lovgivningsmæssige tiltag, der blev truffet for at imødegå krisen.

Læs mere
7,2 pct.

Egenkapitalforrentning

Bankernes forrentning af egenkapitalen steg til 7,2 pct. – det højeste niveau i flere år, men stadig under bankernes gennemsnitlige egenkapitalomkostninger. Stigningen kunne primært tilskrives en konjunkturbetinget reduktion i nedskrivningsstrømmene.

Læs mere
2.362

Tilsynsafgørelser

ECB's tilsynsråd traf 2.362 afgørelser. De fleste af tilsynsafgørelserne vedrørte fit & proper-vurderinger (49,2 pct.), interne modeller (11,2 pct.), kapitalgrundlaget (9,5 pct.), nationale beføjelser (9,5 pct.) og kvalificerede andele (3,8 pct.).

Læs mere

Årsrapporten fremlægges for Europa-Parlamentet

Læs tilsynsrådsformand Andrea Enrias indledende bemærkninger, da han fremlagde årsrapporten for Europa-Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg.

Læs de indledende bemærkninger

Hele rapporten

Et tilbageblik på vores arbejde med banktilsyn over det seneste år.

Læs hele årsrapporten

Rapporteringsforpligtelser

ECB sender årsrapporten om tilsynsvirksomhed til Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union, Eurogruppen, Europa-Kommissionen og eurolandenes nationale parlamenter.

Læs mere
SE OGSÅ

Relaterede emner

WEBCASTS

Formanden for Tilsynsrådet deltager jævnligt i høringer i Europa-Parlamentet.

Høringer i Europa-Parlamentet

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing