SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Årsrapport

ECB udgiver en årsrapport om, hvordan den har udført sine tilsynsopgaver. Rapporten offentliggøres normalt i marts det følgende år og fremlægges for Europa-Parlamentet af formanden for ECB's tilsynsråd ved en offentlig høring.

2023

I NØGLETAL

15,6pct.

CET1-procent

Bankerne er generelt velkapitaliserede med robuste kapital- og likviditetspositioner. Bankernes samlede egentlige kernekapitalprocent (CET1-procent) vendte tilbage til de historiske toppunkter i 2021 og lå på 15,6 pct. i 3. kvartal 2023.

Mere om bankernes modstandsdygtighed
10,0pct.

Egenkapital-forrentning

I 3. kvartal 2023 lå bankernes samlede egenkapitalforrentning år-til-dato på 10 pct. på årsbasis i forhold til 7,6 pct. på samme tidspunkt året før. Nettorentemarginalerne var den vigtigste drivkraft for rentabiliteten i 2022 og de første ni måneder af 2023.

Mere om bankernes resultater
2.403

Tilsynsafgørelser

Tilsynsrådet traf 2.403 tilsynsafgørelser i 2023. De fleste vedrørte fit & proper-vurderinger (48,4 pct.), kapitalgrundlag (9,6 pct.), nationale beføjelser (7,9 pct.), interne modeller (7,7 pct.), tilsynskontrol- og vurderingsprocessen (4,7 pct.) og ad hoc-indberetninger (4,7 pct.).

Mere om beslutningstagning

Årsrapporten fremlægges for Europa-Parlamentet

Læs tilsynsrådsformand Claudia Buchs indledende bemærkninger, da hun fremlagde årsrapporten for Europa-Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg.

Læs de indledende bemærkninger

Hele rapporten

Se tilbage på, hvad vi i ECB Banktilsyn har foretaget os i løbet af det seneste år.

Læs hele rapporten

Rapporteringsforpligtelser

ECB forelægger årsrapporten om tilsynsvirksomhed for Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union, Eurogruppen, Europa-Kommissionen og eurolandenes nationale parlamenter.

Læs mere
SE OGSÅ

Mere om relaterede emner

WEBCASTS

Formanden for Tilsynsrådet deltager jævnligt i høringer i Europa-Parlamentet.

Høringer i Europa-Parlamentet

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing