Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Consultarea publică referitoare la modificarea cadrului privind taxele de supraveghere

Întrebări frecvente

De ce reexaminează BCE acest regulament?

Regulamentul BCE privind taxele de supraveghere, adoptat în luna octombrie 2014, obligă BCE să efectueze o reexaminare, iar scopul actualei consultări este de a prezenta rezultatele acesteia. Reexaminarea cuprinde feedbackul furnizat în cadrul consultării din 2017, precum și observațiile autorităților naționale competente și ale Consiliului de supraveghere al BCE.

Ce va face, de fapt, BCE cu observațiile pe care le primește?

După încheierea consultării publice la data de 6 iunie 2019, BCE va evalua observațiile primite pe parcursul procesului. Modificarea regulamentului va fi apoi ajustată astfel cum se va considera necesar. Vă rugăm să luați notă de faptul că se solicită observații numai cu privire la modificările aduse regulamentului menționate în secțiunea 5 a sintezei reacțiilor.

Care a fost numărul total al observațiilor primite în cursul consultării publice din 2017? Cine a transmis aceste observații?

BCE a primit, în total, 73 de observații individuale în cadrul a 13 reacții transmise, provenite de la opt asociații bancare, patru entități sau grupuri supravegheate și un alt participant pe piață.

Observațiile respondenților care au fost de acord ca feedbackul lor să fie publicat

Ce efecte vor avea modificările asupra calendarului anual de taxare al MUS?

Tabelul de mai jos prezintă datele și termenele din cadrul actual, precum și modificările acestora în cadrul propus.

Principalele date și termene Metoda actuală pentru perioada de taxare 2019 Modificarea propusă
pentru perioada de taxare 2020
Data de referință pentru factorii care afectează taxele aplicate entităților înființate înainte de 1 ianuarie a perioadei de taxare 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019
Termenul pentru desemnarea debitorului taxei (numai pentru grupurile bancare) 1 iulie 2019 30 septembrie 2020
Termenul pentru furnizarea datelor de contact ale debitorului taxei 1 iulie 2019 Ori de câte ori are loc o schimbare
Termenul pentru transmiterea factorilor taxei/Data-limită pentru reutilizarea datelor de supraveghere 1 iulie 2019 Se va stabili în Decizia BCE modificată
Publicarea valorii totale a taxei anuale de supraveghere 30 aprilie 2019 Sfârșitul lunii martie 2020 pentru estimări și sfârșitul lunii martie 2021 pentru cheltuielile efective
Emiterea comunicării taxei Octombrie 2019 Iunie 2021
Termenul de plată Noiembrie 2019 Iulie 2021

Cum vor fi determinate taxele de supraveghere pentru anul 2019?

Taxele anuale de supraveghere pentru anul 2019 vor fi calculate utilizând metodologia actuală prevăzută în Regulamentul privind taxele de supraveghere. Mai multe informații privind calendarul, termenele relevante și informații practice pot fi consultate în secțiunea Taxele de supraveghere de pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Ce se întâmplă în anul de tranziție 2020? Va face banca mea obiectul unei duble taxări în 2021?

Întrucât 2020 este un an de tranziție, nu se vor factura taxe de supraveghere pentru anul respectiv până în 2021. Taxele pentru costurile efective suportate pentru atribuțiile de supraveghere bancară aferente exercițiului financiar 2020 vor fi colectate în semestrul I 2021. În plus, în vederea tranziției de la o colectare ex-ante la o colectare ex-post a taxelor, surplusul sau deficitul înregistrat în perioada 2019 va fi, de asemenea, colectat în 2021, împreună cu costurile efective pentru exercițiul financiar 2020. BCE va furniza o estimare pentru taxele anuale de supraveghere pentru anul 2020 în Raportul anual al BCE privind activitățile de supraveghere, care va fi publicat în luna martie 2020.

Vor afecta aceste modificări suma totală care urmează a fi percepută de BCE?

Nu. Suma totală percepută de BCE se bazează pe costurile suportate de aceasta în îndeplinirea atribuțiilor sale de supraveghere și nu va suferi modificări ca urmare a acestei reexaminări. Cu toate acestea, taxele individuale pentru băncile supravegheate indirect de BCE (instituțiile mai puțin semnificative) vor fi afectate de deducerea oferită celor mai mici dintre aceste bănci.

Aceasta înseamnă că nu va mai fi necesară recalcularea taxelor aferente anului anterior?

Acest lucru nu poate fi exclus în totalitate. Deși se anticipează că numărul recalculărilor anuale se va reduce prin facturarea ex-post, aceste recalculări pot fi încă efectuate, dat fiind decalajul inevitabil între modificările intervenite (de exemplu, modificări ale statutului de supraveghere ca urmare a fuziunilor) și notificarea acestor modificări echipelor competente.

Ce alte instrumente juridice sunt afectate de această reexaminare?

BCE va modifica Decizia BCE/2015/7, în paralel cu modificarea regulamentului, până la sfârșitul anului 2019. Decizia prevede metodologia și procedurile legate de colectarea factorilor taxei și, prin urmare, va fi necesară modificarea acesteia ca urmare a reexaminării.

Când anume vor intra în vigoare modificările aduse regulamentului pentru calcularea taxelor anuale de supraveghere?

Anticipăm intrarea în vigoare a modificării regulamentului la sfârșitul anului 2019 și aplicarea acesteia începând cu perioada de taxare 2020. Oficial, aceasta va intra în vigoare după 20 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Avertizările de integritate