Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Javno savjetovanje o izmjenama okvira za naknade za nadzor

Česta pitanja

Zašto ESB preispituje uredbu?

Uredbom ESB‑a o naknadama za nadzor, donesenom u listopadu 2014., ESB se obvezuje na provođenje preispitivanja. Cilj savjetovanja koje je u tijeku predstavljanje je ishoda preispitivanja. U preispitivanju su uzete u obzir povratne informacije dobivene u sklopu savjetovanja 2017. te primjedbe nacionalnih nadležnih tijela i Nadzornog odbora ESB‑a.

Što će točno ESB učiniti s primjedbama koje primi?

Kada se javno savjetovanje završi 6. lipnja 2019., ESB će ocijeniti primljene primjedbe i, ako to bude potrebno, prilagoditi prijedlog izmjene uredbe. Napominjemo da se traže primjedbe isključivo o izmjeni uredbe u petom dijelu izjave o povratnim informacijama.

Koliko je ukupno primjedbi primljeno tijekom javnog savjetovanja 2017.? Tko je dostavio te primjedbe?

ESB je primio ukupno 73 pojedinačne primjedbe u 13 dopisa od osam udruženja banaka, četiri nadzirana subjekta ili nadzirane grupe i još jednog tržišnog sudionika.

Primjedbe sudionika koji su se složili da se njihove povratne informacije objave

Kako će promjene utjecati na vremenski raspored godišnje naplate naknada za nadzor?

U donjoj tablici prikazani su datumi i rokovi prema sadašnjem okviru te moguće promjene prema predloženom okviru.

Ključni datumi i rokovi Sadašnja metoda
za 2019. kao razdoblje za koje se plaća naknada
Predložena izmjena
za 2020. kao
razdoblje za koje
se plaća naknada
referentni datum za faktore koji utječu na naknade subjekata osnovanih prije 1. siječnja u razdoblju za koje se plaća naknada 31. prosinca 2018. 31. prosinca 2019.
rok za imenovanje obveznika naknade (samo za bankovne grupe) 1. srpnja 2019. 30. rujna 2020.
rok za dostavljanje podataka za kontakt s obveznikom naknade 1. srpnja 2019. kad god dođe do promjene
rok za dostavljanje faktora naknade / krajnji datum za ponovnu upotrebu nadzornih podataka 1. srpnja 2019. odredit će se u izmijenjenoj odluci ESB‑a
objava ukupne godišnje naknade za nadzor 30. travnja 2019. kraj ožujka 2020. za procjene i kraj ožujka 2021. za stvarne rashode
izdavanje obavijesti o naknadi listopad 2019. lipanj 2021.
rok plaćanja studeni 2019. srpanj 2021.

Kako će se utvrditi naknade za nadzor za 2019. godinu?

U izračunu godišnjih naknada za nadzor za 2019. upotrijebit će se sadašnja metodologija iz uredbe ESB‑a o naknadama za nadzor. Više informacija o vremenskom rasporedu i bitnim rokovima te druge praktične informacije možete pronaći u odjeljku o naknadama za nadzor na mrežnim stranicama ESB‑a o nadzoru banaka.

Što će se dogoditi u prijelaznoj godini 2020.? Hoće li moja banka morati platiti dvostruku naknadu u 2021.?

Budući da je 2020. prijelazna godina, za nju će računi za naknadu biti izdani tek 2021. Naknade za stvarne troškove proizišle iz zadaća nadzora banaka u financijskoj godini 2020. naplatit će se u prvoj polovici 2021. Osim toga, radi prijelaza s naplate naknada ex ante na naplatu ex post, višak ili manjak za 2019. uračunat će se u naknade koje će se naplatiti 2021. zajedno sa stvarnim troškovima za financijsku godinu 2020. ESB će dati procjenu godišnjih naknada za nadzor za 2020. u godišnjem izvješću ESB‑a o nadzornim aktivnostima koje će se objaviti u ožujku 2020.

Hoće li te promjene utjecati na ukupan iznos koji će ESB naplatiti?

Neće. Ukupan iznos koji ESB ubire temelji se na troškovima nastalim provođenjem nadzornih zadaća ESB‑a i neće se promijeniti zbog preispitivanja. Međutim, na pojedinačne naknade za nadzor banaka koje ESB neizravno nadzire, odnosno naknade manje značajnih institucija, utjecat će popust koji se primjenjuje na najmanje među njima.

Znači li to da neće trebati ponovno izračunavati naknade za prethodnu godinu?

Ta se mogućnost ne može potpuno isključiti. Premda se očekuje da će se broj naknada koje se ponovno izračunavaju svake godine smanjiti izdavanjem računa ex post, moguće je da će ih biti zbog neizbježnog prolaska vremena od promjene statusa (npr. zbog spajanja) do dostavljanja obavijesti o toj promjeni odgovarajućim timovima.

Utječe li preispitivanje na druge pravne instrumente?

ESB će tijekom 2019. izmijeniti Odluku ESB/2015/7 usporedno s izmjenom uredbe. U toj se odluci određuju metodologija i postupci povezani s prikupljanjem faktora naknade, pa će je trebati mijenjati zbog preispitivanja.

Kada će točno izmjene uredbe stupiti na snagu za izračun godišnjih naknada za nadzor?

Očekujemo da će izmjena uredbe stupiti na snagu krajem 2019. i da će se primjenjivati od 2020. nadalje. Službeno će stupiti na snagu 20 dana poslije objave u Službenom listu Europske unije.

Prijava povreda, tzv. zviždanje