Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Viešos konsultacijos dėl priežiūros mokesčių sistemos pakeitimų

Dažnai užduodami klausimai

Kodėl ECB atlieka šio reglamento peržiūrą?

2014 m. spalio mėn. priimtame ECB reglamente dėl priežiūros mokesčių yra numatyta ECB prievolė atlikti šio reglamento peržiūrą. Dabartinių konsultacijų tikslas – pristatyti šios peržiūros rezultatus. Peržiūros metu atsižvelgiama į 2017 m. vykusių konsultacijų metu gautus atsiliepimus, taip pat į nacionalinių kompetentingų institucijų ir ECB priežiūros valdybos pastabas.

Ką konkrečiai ECB ketina daryti su gautomis pastabomis?

Kai viešos konsultacijos 2019 m. birželio 6 d. pasibaigs, ECB įvertins jų metu gautas pastabas. Jei bus manoma, kad tai būtina, reglamento pakeitimų projektas bus atitinkamai pakoreguotas. Prašom atkreipti dėmesį, kad pastabos turi būti teikiamos tik dėl reglamento pakeitimų projekto, kuris pateiktas konsultacijų rezultatus apibendrinančio pareiškimo 5 dalyje.

Kiek pastabų iš viso gauta per 2017 m. vykusias viešas konsultacijas? Kas šias pastabas pateikė?

ECB iš viso gavo 13 atsakymų su 73 pastabomis. Jas pateikė aštuonios bankų asociacijos, keturi prižiūrimi subjektai ar grupės ir dar vienas rinkos dalyvis.

Respondentų, sutikusių, kad jų nuomonė būtų skelbiama, pateiktos pastabos

Kokį poveikį pakeitimai turės BPM metinių mokesčių grafikui?

Toliau pateiktoje lentelėje nurodytos pagal dabartinę sistemą nustatytos datos ir terminai ir parodyta, kaip jie pasikeistų pagal siūlomą sistemą.

Pagrindinės datos ir terminai Pagal dabartinį metodą (2019 m. mokestinis laikotarpis) Siūlomi pakeitimai
(2020 m. mokestinis laikotarpis)
Iki mokestinio laikotarpio sausio 1 d. įsteigtų subjektų mokesčiams apskaičiuoti taikomų mokestinių veiksnių ataskaitinė data 2018 m. gruodžio 31 d. 2019 m. gruodžio 31 d.
Mokesčio subjekto paskyrimo terminas (tik bankų grupėms) 2019 m. liepos 1 d. 2020 m. rugsėjo 30 d.
Mokesčio subjekto kontaktinių duomenų pateikimo terminas 2019 m. liepos 1 d. Kai jie pasikeičia
Mokestinių veiksnių pateikimo terminas / Priežiūros duomenų pakartotinio panaudojimo galutinė data 2019 m. liepos 1 d. Bus nustatyta iš dalies pakeistame ECB sprendime
Visos metinio priežiūros mokesčio sumos paskelbimas 2019 m. balandžio 30 d. 2020 m. kovo pabaiga – sąmata, 2021 m. kovo pabaiga – faktinė išlaidų suma
Pranešimo apie mokestį pateikimas 2019 m. spalio mėn. 2021 m. birželio mėn.
Mokėjimo terminas 2019 m. lapkričio mėn. 2021 m. liepos mėn.

Kaip bus apskaičiuojami 2019 m. priežiūros mokesčiai?

2019 m. priežiūros mokesčiai bus apskaičiuojami taikant dabartinę metodiką, nustatytą ECB reglamente dėl priežiūros mokesčių. Daugiau informacijos apie grafiką ir svarbius terminus, taip pat susijusi praktinė informacija pateikta bankų priežiūrai skirtos ECB interneto svetainės skiltyje Priežiūros mokesčiai.

Kas bus 2020-aisiais – pereinamojo laikotarpio metais? Ar 2021 m. mano bankas turės mokėti dvigubą mokestį?

Kadangi 2020 m. yra pereinamieji metai, priežiūros mokesčiai už šį laikotarpį nebus taikomi iki 2021 m. Mokesčiai už faktines sąnaudas, patirtas vykdant su bankų priežiūra susijusius uždavinius 2020 finansiniais metais, bus renkami 2021 m. pirmąjį pusmetį. Be to, pereinant nuo mokesčių surinkimo ex ante prie mokesčių surinkimo ex post, į 2021 m. faktines sąnaudas už 2020 finansinius metus bus įtraukiamas 2019 m. susidaręs perviršis ar deficitas. 2020 m. priežiūros mokesčių sąmatą ECB pateiks ECB priežiūros veiklos metų ataskaitoje, kuri bus paskelbta 2020 m. kovo mėn.

Ar šie pasikeitimai turės įtakos visai ECB taikomų mokesčių sumai?

Ne, visa ECB taikomų mokesčių suma grindžiama ECB sąnaudomis, patirtomis vykdant jam pavestus priežiūros uždavinius, taigi dėl šios peržiūros ji nesikeis. Tačiau keisis ECB netiesiogiai prižiūrimiems bankams (mažiau svarbioms įstaigoms) taikomi mokesčiai, nes mažiausiems iš šių bankų bus taikoma nuolaida.

Ar tai reiškia, kad ankstesnių metų mokesčių perskaičiuoti nereikės?

Tokios galimybės visiškai atmesti negalima. Nors manoma, kad perskaičiavimų skaičius dėl apmokestinimo ex post kiekvienais metais sumažės, perskaičiavimus vis tiek gali tekti atlikti dėl neišvengiamo laiko skirtumo tarp pokyčių (pvz., priežiūros statuso pasikeitimo dėl susijungimo) ir pranešimų apie tokius pokyčius atitinkamoms grupėms pateikimo.

Kokią įtaką ši peržiūra daro kitiems teisės aktams?

Iki 2019 m. pabaigos kartu su iš dalies keičiamu reglamentu ECB iš dalies pakeis Sprendimą ECB/2015/7. Sprendime nustatyta duomenų apie mokestinius veiksnius rinkimo metodika ir procedūros, todėl, atlikus reglamento peržiūrą, reikės iš dalies pakeisti ir jį.

Kada konkrečiai reglamento pakeitimai įsigalios ir bus taikomi skaičiuojant metinius priežiūros mokesčius?

Tikimės, kad reglamento pakeitimai įsigalios 2019 m. pabaigoje ir bus taikomi mokestiniams laikotarpiams nuo 2020 m. Oficialiai reglamentas įsigalios 20 dienų po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Informavimas apie pažeidimus