Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Nyilvános konzultáció a felügyeleti díjak keretrendszerének módosításáról

Gyakori kérdések

Miért vizsgálja felül a rendeletet az EKB?

Az EKB 2014 októberében elfogadott felügyeleti díjakról szóló rendelete kötelezi az EKB-t a felülvizsgálatra, és a jelen konzultáció célja a felülvizsgálat eredményének a bemutatása. A felülvizsgálat a 2017-es konzultáció során kapott visszajelzéseket, valamint az illetékes nemzeti hatóságok és az EKB Felügyeleti Testületének meglátásait foglalja magában.

Pontosan mit tesz majd az EKB a kapott megjegyzésekkel?

A nyilvános konzultáció 2019. június 6-i lezárása után az EKB kiértékeli a folyamat során kapott visszajelzéseket. A rendeletmódosítást ezután a szükségesnek vélt mértékben kiigazítjuk. Felhívjuk a figyelmet, hogy csak a visszajelzési nyilatkozat 5. szakaszában található rendeletmódosítással kapcsolatban várunk megjegyzéseket.

Hány visszajelzés volt a 2017-es nyilvános konzultáció során? Kiktől származtak?

Az EKB 13 beadványban összesen 73 egyéni visszajelzést kapott, amelyeket nyolc bankszövetség, négy felügyelt szervezet, illetve csoport, és egy más piaci szereplő nyújtott be.

Megjegyzések azoktól a hozzászólóktól, akik beleegyeztek a nyilvánosságra hozatalba

Milyen hatással lesznek a változtatások az SSM éves díjszabási menetrendjére?

Az alábbi táblázat bemutatja a jelenlegi keretrendszerben alkalmazott időpontokat és határidőket, valamint ezeknek a javasolt keretrendszer szerinti módosítását.

Fontosabb időpontok és határidők A 2019-es díjfizetési időszakban alkalmazott aktuális módszertan A 2020-as díjfizetési időszakra javasolt módosítás
Referenciadátum olyan tényezőkre, amelyek érintik a díjfizetési időszak január 1-je előtt alakult pénzintézetek díjait 2018. december 31. 2019. december 31.
A díjfizető kijelölésének határideje (csak bankcsoportok esetében) 2019. július 1. 2020. szeptember 30.
Határidő a díjfizető elérhetőségeinek megadására 2019. július 1. Bármikor, ha változás történik
A díjtényezők benyújtásának határideje/Felügyeleti adatok újrafelhasználásának zárónapja 2019. július 1. A módosított EKB-határozat állapítja meg
Teljes éves felügyeleti díj közzététele 2019. április 30. Becsléseknél 2020. március vége, tényleges kiadásoknál 2021. március vége
A díjfizetési felhívás kiállítása 2019. október 2021. június
Fizetési határidő 2019. november 2021. július

Hogyan határozzuk meg a 2019. évi felügyeleti díjakat?

A 2019. évi felügyeleti díjak kiszámításakor a felügyeleti díjakról szóló rendeletben lefektetett aktuális módszertant alkalmazzuk. Az ütemezéssel, a fontosabb határidőkkel és a gyakorlati kérdésekkel kapcsolatos további információk az EKB bankfelügyeleti honlapjának felügyeleti díjakról szóló részén találhatók meg.

Mi történik a 2020-as átmeneti évben? A bankunknak dupla díjat kell fizetnie 2021-ben?

Mivel 2020 átmeneti év lesz, 2021-ig nem számlázunk erre az időszakra felügyeleti díjat. A 2020-as pénzügyi évben a bankfelügyeleti feladatok kapcsán felmerülő tényleges költségeket 2021 első felében szedjük be. Továbbá, annak érdekében, hogy áttérjünk az előzetes díjbeszedésről az ex-post díjbeszedésre, a 2019-es időszak során megjelenő többletet, illetve hiányt szintén 2021-ben számoljuk el a 2020-as pénzügyi év tényleges költségeivel együtt. Az EKB felügyeleti tevékenységről szóló 2020 márciusában megjelenő éves jelentésében közöljük a 2020-as éves felügyeleti díjak becsült összegét.

Hatással lesznek a felsorolt változtatások az EKB által kivetendő teljes díjösszegre?

Nem. Az EKB által kivetett teljes díjösszeg alapját a felügyeleti feladataink ellátása során felmerült költségek képezik, és ez a felülvizsgálat eredményeként nem fog változni. Az EKB által közvetetten felügyelt bankok (kevésbé jelentős hitelintézetek) egyéni díjaira azonban hatással lesz az engedmény, amelyet a legkisebb ilyen bankok részére ajánlunk.

Ez azt jelenti, hogy nem lesz szükség az előző évi díjak újraszámítására?

Ezt nem lehet teljesen kizárni. Noha arra számítunk, hogy az ex-post számlázással csökken az egyes években végzett újraszámítások száma, előfordulhat, hogy mégis szükség lesz ilyen újraszámításra amiatt az elkerülhetetlen időbeli eltérés miatt, amely a változások (például felügyeleti státusz megváltozása összeolvadás után) megtörténte és az ezeknek a megfelelő munkacsoportok tudomására juttatása között van.

Milyen más jogi eszközöket érint a felülvizsgálat?

A rendelet módosításával párhuzamosan 2019 végéig az EKB módosítja az EKB/2015/7 határozatát. Mivel a határozatban a díjtényezők gyűjtési módszertana és eljárásai vannak meghatározva, a felülvizsgálat nyomán szükség lesz a módosítására.

Pontosan mikor lépnek hatályba a rendeletnek az éves felügyeleti díjak kiszámítására vonatkozó módosításai?

Terveink szerint a rendeletmódosítás 2019 végén lép hatályba, és a 2020-as díjfizetési időszaktól kezdve alkalmazzuk. Hivatalosan az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenése után 20 nappal lép hatályba.

Visszaélés bejelentése