Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
Naujausia informacija pateikta šio tinklalapio versijoje anglų kalba.

Pranešimai apie privatumą

Vykdydamas savo funkcijas ir tuo tikslu tvarkydamas asmens duomenis, Europos Centrinis Bankas (ECB) vadovaujasi taikomomis ES duomenų apsaugos teisės normomis, tiksliau, 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1725 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir tokių duomenų laisvo judėjimo.

Reglamentas (ES) 2018/1725

Tai, kaip ECB tvarko jūsų asmens duomenis, paaiškinta mūsų interneto svetainėje pateikiamuose panešimuose apie privatumą. Juose nurodoma:

  • kas valdo ir tvarko duomenis;
  • kokiu tikslu ir kokiu teisiniu pagrindu tvarkomi asmens duomenys;
  • kokių kategorijų asmens duomenys renkami;
  • kiek laiko asmens duomenys saugomi;
  • kas yra asmens duomenų gavėjai;
  • kaip galite pasinaudoti savo duomenų apsaugos teisėmis;
  • kaip kreiptis į ECB duomenų apsaugos pareigūną, jei kiltų klausimų dėl duomenų apsaugos;
  • kaip kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną, jei manote, kad tvarkant asmens duomenis Reglamente (ES) 2018/1725 įtvirtintos jūsų teisės buvo pažeistos ir norėtume pateikti skundą.

Pranešimai apie privatumą gali būti keičiami atsižvelgiant į teisės aktų pokyčius. Pirmiau nurodytuose pranešimuose apie privatumą pateikiama naujausia informacija apie ECB vykdomas duomenų tvarkymo operacijas.

Kontaktiniai duomenys

Jei kiltų klausimų dėl duomenų apsaugos, galite rašyti ECB duomenų apsaugos pareigūnui el. paštu dpo@ecb.europa.eu.

Visi šios dalies puslapiai

Informavimas apie pažeidimus