Menu

Bankų priežiūros portalas

Tai vartai į mūsų teikiamas internetines su bankų priežiūra susijusias paslaugas.

Prisijungę galėsite siųsti informaciją ir bendrauti su priežiūrą vykdančiais specialistais.

Mūsų paslaugos

Priežiūros procesai

Prižiūrimi bankai per IMAS portalą gali siųsti su priežiūros procesais susijusią informaciją, sekti tų procesų būseną ir dalytis informacija su priežiūrą vykdančiais specialistais.


Daugiau

Dalijimasis dokumentais

Išorės organizacijos ir partneriai per ASTRA platformą gali saugiai dalytis informacija ir dokumentais su ECB darbuotojais.


Daugiau

Pranešimas apie pažeidimus

Jeigu įtariate, kad ECB, kuri nors nacionalinė priežiūros institucija ar kuris nors prižiūrimas bankas pažeidė ES bankų priežiūros teisės aktų nuostatas, galite apie tai pranešti internetu per ECB pranešimų apie pažeidimus teikimo platformą.


Daugiau

Duomenų rinkimas

Naudodamiesi CASPER platforma atskaitingieji agentai gali teikti ECB struktūrizuotus duomenis.


Daugiau