Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Lijst van onder toezicht staande banken

De ECB houdt een lijst bij van alle belangrijke banken (significant institutions) onder haar direct toezicht (deel A) en minder belangrijke banken (less significant institutions – LSI's) waarop ze indirect toezicht houdt (deel B). Binnen deel B worden minder belangrijke banken die zijn aangemerkt als "LSI met een grote impact" aangeduid met "(HI)".

De lijst van onder toezicht staande instellingen wordt regelmatig bijgewerkt, rekening houdend met alle tot op de afsluitingsdatum genomen besluiten over de significantiestatus van banken.

Aantal banken onder direct toezicht van de ECB: 113
Eerdere lijsten van alle onder toezicht staande entiteiten

Inleiding bij de lijst (inclusief rechtsgrondslag)

Veranderingen in de significantiestatus

Elk jaar beoordeelt de ECB de status (belangrijk of minder belangrijk) van alle banken in het Europees bankentoezicht. Indien nodig voert ze tijdens het jaar ook ad-hocbeoordelingen uit, bijvoorbeeld bij de verlening of intrekking van een vergunning of wanneer de structuur van een groep verandert.

Significantiecriteria

Jaarlijkse toetsing

Eerdere jaarlijkse toetsingen

Categorieën onder toezicht staande instellingen

In de GTM-kaderverordening worden de volgende categorieën onder toezicht staande instellingen genoemd:

  • in de deelnemende lidstaten gevestigde kredietinstellingen
  • in de deelnemende lidstaten gevestigde financiële holdings
  • in de deelnemende lidstaten gevestigde gemengde financiële holdings
  • in de deelnemende lidstaten gevestigde bijkantoren van in niet-deelnemende lidstaten gevestigde kredietinstellingen

Alle pagina's in dit deel

Klokkenluiders