Menu

Popis nadziranih banaka

ESB vodi popis svih značajnih banaka koje izravno nadzire i manje značajnih banaka koje neizravno nadzire.

Popis nadziranih subjekata redovito se posuvremenjuje i proizlazi iz odluka o značajnosti banaka koje su stupile na snagu prije odgovarajućeg krajnjeg datuma.

Broj banaka pod izravnim nadzorom ESB‑a: 114

Popis svih nadziranih subjekata (krajnji datum za izmjene: 1. srpnja 2021.)
Izmjene u odnosu na posljednji posuvremenjeni popis
Prošli popisi svih nadziranih subjekata

Uvod u popis (uključujući pravnu osnovu)

ESB svake godine preispituje status značajnosti svih banaka u sklopu europskog nadzora banaka. Provodi i ad hoc procjene tijekom godine kad god je to potrebno, na primjer u vezi s davanjem odobrenja za rad, oduzimanjem odobrenja za rad ili u slučaju promjene strukture grupe.

Kriteriji za utvrđivanje značajnosti

Na temelju godišnjeg preispitivanja za 2020. provedene su sljedeće izmjene u popisu značajnih subjekata:

  • Dvije nove banke svrstane su u značajne: nizozemska banka LP Group B.V. ispunila je kriterij veličine (imovina veća od 30 mlrd. EUR), a banka Agri Europe Cyprus Limited postala je jedna od tri najznačajnije banke u Sloveniji.
  • Trima bankama koje su već bile značajne promijenili su se razlozi za značajnost: dvije sad ispunjavaju kriterij veličine, a jedna ima značajne prekogranične djelatnosti.

Podrobne informacije o izmjenama na temelju godišnjeg preispitivanja

Osim godišnjeg preispitivanja do izmjena je dovela i činjenica da su se Bugarska i Hrvatska u 2020. priključile europskom nadzoru banaka, te je pet bugarskih i osam hrvatskih banaka sad svrstano u značajne. Osim toga, zbog metodološke promjene u svrhu izbjegavanja dvostrukog obračuna tri su banke uklonjene s popisa značajnih banaka.

Vrste nadziranih subjekata

U okvirnoj uredbi o SSM‑u govori se o sljedećim vrstama nadziranih banaka:

  • kreditne institucije sa sjedištem u državama članicama sudionicama
  • financijski holdinzi sa sjedištem u državama članicama sudionicama
  • mješoviti financijski holdinzi sa sjedištem u državama članicama sudionicama
  • podružnice sa sjedištem u državama članicama sudionicama koje su osnovale kreditne institucije sa sjedištem u državama članicama nesudionicama.