Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Seznam nadzorovanih bank

ECB vodi seznam vseh pomembnih bank, ki jih nadzira neposredno (del A), in manj pomembnih bank, ki jih nadzira posredno (del B). V delu B so manj pomembne banke, ki so razvrščene kot »manj pomembne institucije z velikim vplivom«, označene z oznako »(HI)«.

Seznam nadzorovanih subjektov se redno posodablja, da se upoštevajo vse odločitve o pomembnosti bank, ki so začele veljati pred presečnim datumom.

Število bank pod neposrednim nadzorom ECB: 113
Prejšnji seznami vseh nadzorovanih subjektov

Uvod v seznam (vključno s pravno podlago)

Spremembe v statusu pomembnosti

ECB vsako leto opravi pregled statusa pomembnosti vseh bank v evropskem bančnem nadzoru. Po potrebi izvaja tudi priložnostne ocene med letom, na primer ob izdaji dovoljenja (bančne licence), ob odvzemu dovoljenja ali kadar pride do sprememb v strukturi bančne skupine.

Merila za določitev pomembnosti

Letni pregled

Prejšnji letni pregledi

Vrste nadzorovanih subjektov

V okvirni uredbi o enotnem mehanizmu nadzora se kot vrste nadzorovanih bank navajajo:

  • kreditne institucije s sedežem v sodelujočih državah članicah,
  • finančni holdingi s sedežem v sodelujočih državah članicah,
  • mešani finančni holdingi s sedežem v sodelujočih državah članicah,
  • podružnice, ki so jih v sodelujoči državi članici ustanovile kreditne institucije s sedežem v nesodelujoči državi članici.

Vse strani v tem razdelku

Žvižgaštvo