Menu

Lista ta’ banek taħt superviżjoni

Il-BĊE jżomm lista tal-banek sinifikanti kollha taħt is-superviżjoni diretta tiegħu u banek inqas sinifikanti taħt is-superviżjoni indiretta tiegħu.

Il-lista ta’ entitajiet taħt superviżjoni hija aġġornata regolarment u tirrifletti d-deċiżjonijiet kollha dwar is-sinifikanza ta' bank li daħlu fis-seħħ qabel id-data tal-għeluq rilevanti.

Numru ta’ banek taħt is-superviżjoni diretta tal-BĊE: 114

Lista ta’ entitajiet taħt superviżjoni (data tal-għeluq għat-tibdil: 1 ta' Novembru 2020 1 ta' Lulju 2021)
Tibdil mill-aħħar aġġornament
Listi tal-entitajiet kollha taħt superviżjoni preċedenti

Introduzzjoni għal-lista (inkluż l-bażi legali tagħha)

Il-BĊE jirrevedi l-istatus ta’ sinifikanza tal-banek kollha taħt superviżjoni bankarja Ewropea kull sena. Iwettaq ukoll valutazzjonijiet ad hoc matul is-sena kull meta jkun meħtieġ, pereżempju fil-kuntest tal-għoti ta’ awtorizzazzjonijiet (liċenzjar), l-irtirar ta’ awtorizzazzjonijiet, jew meta jseħħu bidliet fl-istruttura ta’ grupp.

Kriterji li jistabbilixxu s-sinifikanza

Ir-reviżjoni annwali tal-2020 irriżultat fil-bidliet li ġejjin fil-lista ta’ entitajiet sinifikanti:

  • Żewġ banek ġodda ġew ikklassifikati bħala sinifikanti: LP Group B.V. mill-Pajjiżi l-Baxxi ssodisfa l-kriterju tad-daqs (aktar minn €30 biljun f’assi) u Agri Europe Cyprus Limited saret wieħed mill-aktar tliet banek sinifikanti fis-Slovenja.
  • Għal tliet banek li kienu diġà sinifikanti, ir-raġunijiet għas-sinifikanza inbidlu: tnejn minnhom issa jissodisfaw il-kriterju tad-daqs u wieħed issa għandu attivitajiet transkonfinali sinifikanti.

Informazzjoni dettaljata dwar tibdil li jirriżulta mir-reviżjoni annwali

Lil hinn mir-reviżjoni annwali, il-pass tal-Bulgarija u tal-Kroazja biex jissieħbu fis-superviżjoni bankarja Ewropea fl-2020 wassal biex ħames banek Bulgari u tmien banek Kroati jiġu kklassifikati bħala banek sinifikanti ġodda. Barra minn hekk, bidla metodoloġika mmirata biex tevita l-għadd doppju wasslet biex tliet banek jiġu esklużi mil-lista ta’ banek sinifikanti.

Tipi ta’ entitajiet taħt superviżjoni

Fir-Regolament ta’ Qafas MSU, it-tipi ta’ banek taħt superviżjoni jissejħu:

  • istituzzjonijiet tal-kreditu stabbiliti fl-Istati Membri parteċipanti
  • kumpaniji holding finanzjarji stabbiliti fi Stati Membri parteċipanti
  • kumpaniji holding finanzjarji mħallta stabbiliti fi Stati Membri parteċipanti
  • friegħi stabbiliti fl-Istati Membri parteċipanti minn istituzzjonijiet ta’ kreditu stabbiliti fi Stati Membri mhux parteċipanti.