Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Seznam dohlížených bank

ECB vede seznam všech významných bank, nad nimiž vykonává přímý dohled, (část A) a méně významných bank, nad kterými vykonává dohled nepřímý (část B). V rámci části B jsou méně významné banky klasifikované jako „LSI s velkým dopadem“ označeny zkratkou „(HI)“.

Seznam dohlížených subjektů je pravidelně aktualizován a zohledňuje všechna rozhodnutí o významu banky, která vstoupila v platnost do příslušného data uzávěrky údajů.

Počet bank pod přímým dohledem ECB: 113
Předchozí seznamy všech dohlížených subjektů

Úvodní informace k seznamu (včetně právního základu)

Změny statusu významnosti

ECB provádí každý rok přezkum postavení všech bank pod evropským bankovním dohledem. Dále během roku, kdykoli je třeba, provádí ad hoc hodnocení, např. v souvislosti s udělováním povolení k činnosti (licencí), s jejich odnímáním nebo když se změní struktura skupiny.

Kritéria pro stanovení významu

Roční přezkum

Předchozí roční přezkumy

Druhy dohlížených subjektů

V nařízení o rámci SSM jsou uváděny tyto druhy dohlížených bank:

  • úvěrové instituce usazené v zúčastněných členských státech,
  • finanční holdingové společnosti usazené v zúčastněných členských státech,
  • smíšené finanční holdingové společnosti usazené v zúčastněných členských státech a
  • pobočky zřízené v zúčastněných členských státech úvěrovými institucemi usazenými v nezúčastněných členských státech.

Všechny stránky v této části

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)