Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Zoznam dohliadaných bánk

ECB vedie zoznam všetkých významných bánk pod jej priamym dohľadom a menej významných bánk, na ktoré dohliada nepriamo.

Zoznam dohliadaných subjektov sa pravidelne aktualizuje a odráža všetky rozhodnutia o významnosti bánk, ktoré vstúpili do platnosti do príslušného dátumu uzávierky.

Počet bánk pod priamym dohľadom ECB: 110

Zoznam všetkých dohliadaných subjektov
(dátum uzávierky zmien: 1. októbra 2022)

Zmeny od poslednej aktualizácie
Predchádzajúce zoznamy všetkých dohliadaných subjektov

Základné informácie o zozname (vrátane jeho právneho základu)

Zmeny statusu významnosti

ECB každý rok posudzuje status významnosti všetkých bánk podliehajúcich európskemu bankovému dohľadu. Hodnotenie vykonáva podľa potreby aj v priebehu roka, napr. v rámci udeľovania a odoberania povolení (licencií) alebo zmien štruktúry bankových skupín.

Kritériá určovania významnosti

Ročné hodnotenie

Podrobné informácie o zmenách vyplývajúcich z posledného ročného hodnotenia Predchádzajúce ročné hodnotenia

Typy dohliadaných subjektov

V nariadení o rámci SSM sa uvádzajú nasledujúce typy dohliadaných bánk:

  • úverové inštitúcie usadené v zúčastnených členských štátoch,
  • finančné holdingové spoločnosti usadené v zúčastnených členských štátoch,
  • zmiešané finančné holdingové spoločnosti usadené v zúčastnených členských štátoch,
  • pobočky zriadené v zúčastnených členských štátoch úverovými inštitúciami usadenými v nezúčastnených členských štátoch.

Všetky stránky v tejto sekcii

Whistleblowing