Menu

Prižiūrimų bankų sąrašas

ECB veda visų tiesiogiai prižiūrimų svarbių bankų ir netiesiogiai prižiūrimų mažiau svarbių bankų sąrašą.

Prižiūrimų subjektų sąrašas reguliariai atnaujinamas, įvertinus visus iki sąrašo atnaujinimo dienos įsigaliojusius sprendimus dėl bankų svarbos statuso.

ECB tiesiogiai prižiūrimų bankų skaičius: 114

Visas prižiūrimų subjektų sąrašas (paskutinį kartą atnaujintas: 2021 07 01)
Pokyčiai nuo paskutinio atnaujinimo
Ankstesni visų prižiūrimų subjektų sąrašai

Sąrašo įvadinė dalis (įskaitant jo teisinį pagrindą)

ECB kasmet peržiūri visų į Europos bankų priežiūros sistemą įtrauktų bankų svarbos statusą, taip pat prireikus atlieka ad hoc vertinimus, pavyzdžiui, kai suteikiami arba panaikinami veiklos leidimai (licencijos) arba atsiranda grupės struktūros pokyčių.

Svarbos nustatymo kriterijai

Atlikus 2020 m. metinę peržiūrą, svarbių subjektų sąraše atlikti šie pakeitimai:

  • prie svarbių bankų priskirti du nauji bankai: Nyderlandų įmonių grupė „LP Group B. V.“ atitinka dydžio kriterijų (turtas viršija 30 mlrd. EUR), o „Agri Europe Cyprus Limited“ tapo vienu iš trijų svarbiausių Slovėnijos bankų;
  • pakito trijų svarbiais jau pripažintų bankų priskyrimo prie svarbių bankų pagrindas: du iš šių bankų dabar atitinka dydžio kriterijų, o vienas vykdo svarbią tarpvalstybinę veiklą.

Išsami informacija apie pakeitimus, susijusius su metine peržiūra

Taip pat pažymėtina, kad, atsižvelgiant į Bulgarijos ir Kroatijos siekį prisijungti prie Europos bankų priežiūros sistemos, 2020 m. į svarbių bankų sąrašą naujai įtraukti penki Bulgarijos ir aštuoni Kroatijos bankai. Dėl metodologinių pakeitimų siekiant išvengti dvigubo įskaitymo trys bankai išbraukti iš svarbių bankų sąrašo.

Prižiūrimų subjektų tipai

BPM pagrindų reglamente nurodyti šie prižiūrimų bankų tipai:

  • dalyvaujančiose valstybėse narėse įsteigtos kredito įstaigos,
  • dalyvaujančiose valstybėse narėse įsteigtos finansų kontroliuojančiosios bendrovės,
  • dalyvaujančiose valstybėse narėse įsteigtos mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės,
  • nedalyvaujančiose valstybėse narėse įsteigtų kredito įstaigų filialai, įsteigti dalyvaujančiose valstybėse narėse.