Menu

Lista băncilor supravegheate

BCE menține o listă cu toate băncile semnificative aflate sub supravegherea sa directă și cu băncile mai puțin semnificative aflate sub supravegherea sa indirectă.

Lista entităților supravegheate este actualizată periodic și reflectă toate deciziile privind caracterul semnificativ al băncilor, intrate în vigoare înainte de data-limită relevantă.

Numărul de bănci aflate sub supravegherea directă a BCE: 114

Lista tuturor entităților supravegheate (data-limită pentru includerea de modificări: 1 iulie 2021)
Modificări aduse de la ultima actualizare
Listele anterioare ale tuturor entităților supravegheate

Introducerea la listă (inclusiv temeiul său juridic)

În fiecare an, BCE analizează caracterul semnificativ al tuturor băncilor aflate sub supravegherea bancară europeană. Totodată, desfășoară evaluări ad-hoc pe parcursul anului, oricând este necesar, de exemplu în contextul emiterii autorizațiilor, al retragerii autorizațiilor sau în momentul în care structura unui grup suferă modificări.

Criterii pentru stabilirea caracterului semnificativ

Analiza anuală din 2020 a generat următoarele modificări ale listei entităților semnificative:

  • Două noi bănci au fost clasificate ca semnificative: LP Group B.V. din Țările de Jos a îndeplinit criteriul dimensiunii (active cu valoarea de peste 30 de miliarde EUR) și Agri Europe Cyprus Limited a devenit una dintre cele mai semnificative trei bănci din Slovenia.
  • S-au modificat temeiurile atribuirii caracterului semnificativ pentru trei bănci clasificate deja ca semnificative: două dintre ele întrunesc acum criteriul dimensiunii, iar una desfășoară la ora actuală activități transfrontaliere semnificative.

Informații detaliate privind modificările rezultate în urma analizei anuale

Pe lângă analiza anuală, procesul de integrare a Bulgariei și a Croației în supravegherea bancară europeană în 2020 a condus la clasificarea a cinci bănci bulgare și a opt bănci croate ca instituții semnificative. Totodată, în urma unei modificări metodologice în scopul evitării dublei contabilizări, trei bănci au fost excluse din lista băncilor semnificative.

Tipuri de entități supravegheate

În Regulamentul-cadru privind MUS, sunt menționate următoarele tipuri de bănci supravegheate:

  • instituții de credit cu sediul în statele membre participante;
  • societăți financiare holding cu sediul în statele membre participante;
  • societăți financiare holding mixte cu sediul în statele membre participante;
  • sucursale înființate în statele membre participante de instituții de credit cu sediul în state membre neparticipante.