Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Järelevalve alla kuuluvate pankade nimekiri

EKP haldab nimekirja kõigist olulistest pankadest, mis kuuluvad tema otsese järelevalve alla (vt nimekirja osa A), ja vähem olulistest pankadest, mis kuuluvad tema kaudse järelevalve alla (vt osa B). Vähem olulised pangad, mis on liigitatud suure mõjuga vähem oluliseks krediidiasutuseks, on tähistatud lühendiga „HI”.

Järelevalve alla kuuluvate üksuste loetelu uuendatakse korrapäraselt ja see kajastab kõiki pankade olulisuse kohta tehtud otsuseid, mis jõustusid enne konkreetset tähtpäeva.

EKP otsese järelevalve alla kuuluvate pankade arv: 113
Järelevalve alla kuuluvate üksuste varasemad nimekirjad

Nimekirja sissejuhatus (sh selle õiguslik alus)

Olulisuse staatuse muutmine

EKP vaatab kõigi Euroopa pangandusjärelevalve alla kuuluvate pankade staatuse kord aastas läbi. Samuti viib ta aasta jooksul läbi sihtotstarbelisi hindamisi, kui see on vajalik, näiteks seoses tegevusloa väljastamise või tegevusloa kehtetuks tunnistamisega või muudatuste toimumisel mõne grupi struktuuris.

Olulisuse kindlaksmääramise kriteeriumid

Olulisuse iga-aastane läbivaatamine

Varasemad läbivaatamised

Järelevalve alla kuuluvate üksuste liigid

Ühtse järelevalvemehhanismi raammääruses on järelevalve alla kuuluvad üksused liigitatud järgmiselt:

  • osalevates liikmesriikides asutatud krediidiasutused;
  • osalevates liikmesriikides asutatud finantsvaldusettevõtjad;
  • osalevates liikmesriikides asutatud segafinantsvaldusettevõtjad;
  • mitteosalevas liikmesriigis asuvate krediidiasutuste poolt osalevas liikmesriigis asutatud filiaalid.

Kõik selle jaotise teemad

Rikkumisest teatamine