Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Valvottavien pankkien luettelo

EKP on julkaissut luettelon, jonka A osa sisältää kaikki EKP:n suorassa valvonnassa olevat merkittävät pankit ja B osa kaikki EKP:n epäsuorasti valvomat vähemmän merkittävät pankit. Jos B osaan sisältyvän pankin nimen vieressä on merkintä ”(HI)”, pankkia pidetään esimerkiksi kokonsa tai liiketoimintamallinsa puolesta suurivaikutuksisena.

Luetteloa päivitetään säännöllisesti. Sen yläreunassa mainitaan päivä, johon mennessä voimaan tulleet päätökset laitosten merkittävyydestä on otettu huomioon.

Merkittäviä laitoksia EKP:n suorassa valvonnassa: 113
Aiemmat valvottavien laitosten luettelot

Luettelotiedoston johdanto ja oikeusperusta

Merkittävyyden muutos

EKP arvioi vuosittain kunkin yhteisen pankkivalvonnan piiriin kuuluvan laitoksen merkittävyyden. Lisäksi se tekee merkittävyysarviointeja tarvittaessa esimerkiksi pankkitoimilupien myöntämisen tai perumisen ja ryhmien rakenteessa tapahtuvien muutosten yhteydessä.

Merkittävyyskriteerit

Vuositarkistus

Aiemmat vuositarkistukset

Valvottavat laitostyypit

YVM-kehysasetuksen mukaan valvottava laitos voi olla jokin seuraavista:

  • valvontamekanismiin osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautunut luottolaitos
  • valvontamekanismiin osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautunut rahoitusalan holdingyhtiö
  • valvontamekanismiin osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautunut rahoitusalan sekaholdingyhtiö
  • sivuliike, jonka valvontamekanismiin osallistumattomaan jäsenvaltioon sijoittautunut luottolaitos on perustanut mekanismiin osallistuvaan jäsenvaltioon.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Ilmoita väärinkäytöksestä