Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Luettelot valvottavista laitoksista

EKP pitää luetteloita suorassa valvonnassaan olevista merkittävistä luottolaitoksista ja välillisessä valvonnassaan olevista vähemmän merkittävistä luottolaitoksista.

Luetteloita päivitetään säännöllisesti. Tiedoston yläreunassa mainitaan päivä, johon mennessä voimaan tulleet päätökset laitosten merkittävyydestä on otettu huomioon.

Merkittäviä laitoksia EKP:n suorassa valvonnassa: 109
Aiemmat valvottavien laitosten luettelot

Luettelotiedoston johdanto ja oikeusperusta

Merkittävyyden muutos

EKP arvioi vuosittain kunkin yhteisen pankkivalvonnan piiriin kuuluvan laitoksen merkittävyyden. Lisäksi se tekee merkittävyysarviointeja tarvittaessa esimerkiksi pankkitoimilupien myöntämisen tai perumisen ja ryhmien rakenteessa tapahtuvien muutosten yhteydessä.

Merkittävyyskriteerit

Vuositarkistus

Aiemmat vuositarkistukset

Valvottavat laitostyypit

YVM-kehysasetuksen mukaan valvottava laitos voi olla jokin seuraavista:

  • valvontamekanismiin osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautunut luottolaitos
  • valvontamekanismiin osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautunut rahoitusalan holdingyhtiö
  • valvontamekanismiin osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautunut rahoitusalan sekaholdingyhtiö
  • sivuliike, jonka valvontamekanismiin osallistumattomaan jäsenvaltioon sijoittautunut luottolaitos on perustanut mekanismiin osallistuvaan jäsenvaltioon.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Ilmoita väärinkäytöksestä