Menu

Luettelot valvottavista laitoksista

EKP pitää luetteloita suorassa valvonnassaan olevista merkittävistä luottolaitoksista ja välillisessä valvonnassaan olevista vähemmän merkittävistä luottolaitoksista.

Luetteloita päivitetään säännöllisesti. Tiedoston yläreunassa mainitaan päivä, johon mennessä voimaan tulleet päätökset laitosten merkittävyydestä on otettu huomioon.

Merkittäviä laitoksia EKP:n suorassa valvonnassa: 114

Valvottavien laitosten luettelot (tilanne 1.7.2021)
Muutokset edellisen päivityksen jälkeen
Aiemmat valvottavien laitosten luettelot

Luettelotiedoston johdanto ja oikeusperusta

EKP arvioi vuosittain kunkin yhteisen pankkivalvonnan piiriin kuuluvan laitoksen merkittävyyden. Lisäksi se tekee merkittävyysarviointeja tarvittaessa esimerkiksi pankkitoimilupien myöntämisen tai perumisen ja ryhmien rakenteessa tapahtuvien muutosten yhteydessä.

Merkittävyyskriteerit

Vuoden 2020 arvioinnissa merkittävien laitosten luetteloon tehtiin seuraavat muutokset:

  • Merkittävien laitosten luetteloon lisättiin kaksi uutta laitosta – alankomaalainen LP Group B.V täyttää nyt merkittävyyden kokoperusteen (kokonaisvarat yli 30 miljardia euroa), ja Agri Europe Cyprus Limited nousi kolmen merkittävimmän laitoksen joukkoon Sloveniassa.
  • Kolmen jo ennestään merkittäväksi luokitellun laitoksen merkittävyysperuste muuttui – kaksi niistä täyttää nyt kokoperusteen ja yhdellä on merkittävää rajatylittävää toimintaa.

Lisätietoa vuoden 2020 merkittävyysarvioinnin tuloksista

Valvottavien laitosten luetteloihin tuli muutoksia myös siksi, että vuonna 2020 Bulgaria ja Kroatia aloittivat tiiviin yhteistyön yhteisen pankkivalvonnan kanssa. EKP arvioi merkittäviksi viisi bulgarialaista laitosta ja kahdeksan kroatialaista laitosta. Lisäksi on tehty menetelmämuutos, jolla pyritään välttämään laitosten laskeminen kahteen kertaan. Tämän seurauksena merkittävien laitosten luettolosta on poistettu kolme laitosta.

Valvottavat laitostyypit

YVM-kehysasetuksen mukaan valvottava laitos voi olla jokin seuraavista:

  • valvontamekanismiin osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautunut luottolaitos
  • valvontamekanismiin osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautunut rahoitusalan holdingyhtiö
  • valvontamekanismiin osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautunut rahoitusalan sekaholdingyhtiö
  • sivuliike, jonka valvontamekanismiin osallistumattomaan jäsenvaltioon sijoittautunut luottolaitos on perustanut mekanismiin osallistuvaan jäsenvaltioon.