Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Lista nadzorowanych banków

EBC prowadzi listę wszystkich nadzorowanych banków – zarówno istotnych, nad którymi sprawuje bezpośredni nadzór (część A), jak i mniej istotnych, które nadzoruje pośrednio (część B). Część B obejmuje banki zaklasyfikowane jako „instytucje mniej istotne o wysokim wpływie”. Oznaczono je akronimem „(HI)”.

Lista nadzorowanych podmiotów jest regularnie aktualizowana i uwzględnia wszystkie decyzje w sprawie nadania lub odebrania statusu istotności, które weszły w życie do daty granicznej.

Liczba banków, nad którymi EBC sprawuje bezpośredni nadzór: 113
Wcześniejsze listy wszystkich nadzorowanych podmiotów

Informacja wstępna do listy, obejmująca podstawę prawną (niedostępna po polsku)

Zmiany statusu istotności

EBC co roku dokonuje przeglądu statusu istotności wszystkich banków, które podlegają europejskiemu nadzorowi bankowemu. W ciągu roku przeprowadza także konieczne oceny doraźne, na przykład przy udzielaniu lub cofaniu zezwoleń (licencji bankowych) oraz w przypadku zmian w strukturze grupy bankowej.

Kryteria istotności

Przegląd roczny

Wcześniejsze przeglądy roczne

Kategorie nadzorowanych podmiotów

W rozporządzeniu ramowym w sprawie jednolitego mechanizmu nadzorczego wyróżniono następujące kategorie banków objętych nadzorem:

  • instytucje kredytowe mające siedzibę w uczestniczących państwach członkowskich
  • finansowe spółki holdingowe mające siedzibę w uczestniczących państwach członkowskich
  • finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej mające siedzibę w uczestniczących państwach członkowskich
  • oddziały ustanowione w uczestniczących państwach członkowskich przez instytucje kredytowe mające siedzibę w nieuczestniczących państwach członkowskich.

Wszystkie strony w tej sekcji

Demaskowanie nieprawidłowości