Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Списък на поднадзорните банки

ЕЦБ поддържа списък на всички значими банки под нейния пряк надзор (Част A) и на по‑малко значимите банки под непряк надзор (Част Б). В рамките на Част Б по-малко значимите банки, класифицирани като „по-малко значими институции с голямо въздействие“, са обозначени със съкращението „HI“.

Списъкът на поднадзорните лица се актуализира редовно и отразява всички решения относно значимостта на банки, влезли в сила преди съответната крайна дата.

Брой на банките под прекия надзор на ЕЦБ: 113
Предишни списъци на всички поднадзорни лица

Въведение към списъка (включително неговото правно основание)

Промени в статута на значимост

ЕЦБ преразглежда ежегодно значимостта на всички банки под европейски банков надзор. Освен това тя провежда през годината, когато е необходимо, извънредни оценки, например във връзка с издаването на лицензи, оттегляне на лицензи или когато настъпят промени в структурата на дадена група.

Критерии за значимост

Годишен преглед

Предишни годишни прегледи

Видове поднадзорни лица

В Рамковия регламент за ЕНМ са формулирани следните видове поднадзорни банки:

  • кредитни институции, установени в участващи държави членки;
  • финансови холдинги, установени в участващи държави членки;
  • смесени финансови холдинги, установени в участващи държави членки;
  • клонове, установени в участващи държави членки от кредитни институции, установени в неучастващи държави членки.

Всички страници в този раздел

Подайте сигнал